Annons: SETT SYD 16-17 oktober i Malmö

Årskurs 1-3

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Memory – Clothes

Memory spel årskurs 1-3 engelska om kläder

Syfte

Eleverna tränar på kläder under lekfulla former.

Läraren reflekterar

Aktiviteter där eleverna leker eller spelar brukar vara uppskattade. Likaså när eleverna får röra sig. Två enklar övningar medföljer som går att göra om igen, igen och igen. Dessutom är det lätt att blanda medföljande ”kort” och göra både spelet och klassrumsaktiviteten mer omfattande (när eleverna har lärt sig alla ord).

Metod

Introducera orden – en samling i taget. Rita bilder på tavlan och skriv orden. Eleverna kan rita och skriva i en särskild ordbok (för engelska). Kopiera upp medföljande kort och plasta in. Spela antingen Memory eller genomför aktiviteten fråga, fråga, byt (Kooperativt lärande). Gör så här:

 1. Varje elev får ett kort (antingen ett bildkort eller ett ordkort)
 2. Eleverna går omkring i klassrummet och möter varandra parvis
 3. Elev 1 visar sitt kort och då ska elev 2 antingen säga rätt ord (till ett bildkort) eller peka på kroppen (till ett ordkort)
 4. Om båda har rätt byter eleverna kort med varandra, annars inte (då går de vidare till nästa klasskamrat)

Du kan lätt göra egna memorykort i en vanlig ordbehandlare (Word, Pages eller Google dokument). Enklast att infoga bilderna och orden i en tabell. Bilderna är hämtade från Dart – kommunikationsstöd (gratis resurs).

LGR 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy
  Annons: Förskolans nyhetsbrev
  Annons:
  Annons: Lärarfortbildning