Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Medievanor

Syfte

Synliggöra elevernas medievanor och reflektera kring dessa.

Läraren reflekterar

Eleverna tycker att det är roligt att fundera på hur de själva är/gör. I detta fall bidrar alla till en samlad bild av klassens erfarenhet, men alla svar förblir anonyma, vilket är viktigt. Elever som inte vill ska inte behöva dela med sig av och redogöra inför andra om personliga tankar, åsikter och erfarenheter.

Metod

Skapa en enkät om olika delar som rör mediehantering. Exempel på frågor finns under bilden. För att underlätta redovisningen är det smidigt om någon form av digital verktyg används, till exempel Google Form, som sammanställer på nolltid. Resultatet redovisas för klassen och kommenteras (skillnader, likheter, tendenser, jämförelser).

Efter redovisningen skriver eleverna reflektioner i sin tankelogg. Exempel på frågor:

 • Hur många timmar om dagen använder jag olika medier?
 • Vilka medier använder jag? (när, var, hur, med vem, i vilket syfte)
 • Vad tar jag del av – Vilka områden/ämnen avhandlas?
 • Hur är språket i olika medier? Vilka ord och uttryck används frekvent?
 • Hur vet jag att det som påstås är sant?
 • Spelar sanningen någon roll i sammanhanget?
 • Hur påverkas jag av det jag tar del av?

Några frågor som rör elevernas tankar om sitt medieanvändande kan också vara på sin plats:

 • Vad av medieanvändningen är “nytta”, “förströelse” eller “för att undvika leda”?
 • Hur fördelas ditt användande mellan dessa syften?
 • Hur stor del är ”väl investerad tid” och ”bortkastad tid”?
 • Är tiden rimlig i förhållande till allt annat som jag lägger tid på (intressen, familj, vänner, skola, plugg etc)?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Betygskriterier*

Eleven söker och väljer med god säkerhet information från olika källor och presenterar informationen på ett väl fungerande sätt, med egna formuleringar, ämnesrelaterat språk samt citat och källhänvisningar. Eleven för väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

* årskurs 7-9, svenska

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy