Årskurs 7-9

Religion

Mean Girls – film om identitet och grupptillhörighet

Syfte

Mean Girls handlar om tonårsflickors kamp om att behålla eller förbättra sin position och status i kompisgruppen. En nyinflyttad flicka från Sydafrika hamnar i hetluften då hon blir inbjuden i drottningens tuffa grupp och samtidigt gör allt för att splittra densamma. Filmen berör flera ämnen, till exempel kamratskap, status, maktspel, grupptryck, hämndbegär, utseendefixering och identitetsfrågor. Filmen passar såväl tjejer som killar. Att se, samtala och diskutera dessa ämnen bidrar till att utveckla eleverna både individuellt och som grupp.

Läraren reflekterar

En film med många bottnar. Den utgör ett fantastiskt bra samtalsunderlag. Dessutom är den rolig!

Samtalsmetoder

Det finns olika sätt att analysera en film. Klass, situation och film avgör ofta metodval. Tänk på att varva perception (ta in), reflektion (tänka) och produktion (samtala/skriva). En sätt kan vara:

 • Jobba med en fråga i taget.
 • Låt varje elev skriva en kort stund, ca tre-fem minuter.
 • Para ihop eleverna två och två där de berättar för varandra hur de har tänkt.
 • Lyft gruppernas tankar i helklass.

eller

 • Låt eleverna parvis diskutera en fråga i taget.
 • Eleverna skriver ned sina tankar.

Frågor till filmen – Redogöra/förklara

 • Sammanfatta handlingen
 • Var utspelar sig filmen?

 Analysera

 • Hur är Cady? Utanpå, omkring, inuti (egenskaper, känner, tänker, mår, agerar)
 • Hur förändras Cady under filmens gång?
 • Hur är Regina? Utanpå, omkring, inuti (egenskaper, känner, tänker, mår, agerar)
 • Varför väljer Regina att bjuda in Cady till gruppen?
 • Hur behandlar Regina sina närmaste vänner?
 • Hur gör Regina för att behålla sin maktposition på skolan?
 • Hur är Plastics mot varandra?

Reflektera

 • Varför tror du att medlemmarna i Plastics är som de är?
 • Vad gör lärarna åt eventuella problem angående kränkningar och mobbning?
 • Hur förhåller sig alla andra, som står utanför, till det som pågår?

Extra arbetsuppgifter

 • Skriv en tidningsartikel som om det hade hänt på riktigt. Basera artikeln på olika källor: Cady, Regina,  läraren, rektor eller någon annan i filmen. Välj en eller flera. Då kan du få fram olika historier.
 • Träffa en person i filmen och gör en intervju (skriftligt).
 • Skriv en berättelse om något av filmens teman (se syftet).

Filmhandledning och diskussionsfrågor från SFI
http://www.sfi.se/sv/filmiskolan/Filmhandledningar/Filmhandledning/Mean-Girls/

Lgr 11 Förmåga 

Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.

Centralt innehåll 

Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.

Kunskapskrav 

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy