Årskurs 7-9

Religion

Mean Girls – film om identitet och grupptillhörighet

Syfte

Mean Girls handlar om tonårsflickors kamp om att behålla eller förbättra sin position och status i kompisgruppen. En nyinflyttad flicka från Sydafrika hamnar i hetluften då hon blir inbjuden i drottningens tuffa grupp och samtidigt gör allt för att splittra densamma. Filmen berör flera ämnen, till exempel kamratskap, status, maktspel, grupptryck, hämndbegär, utseendefixering och identitetsfrågor. Filmen passar såväl tjejer som killar. Att se, samtala och diskutera dessa ämnen bidrar till att utveckla eleverna både individuellt och som grupp.

Läraren reflekterar

En film med många bottnar. Den utgör ett fantastiskt bra samtalsunderlag. Dessutom är den rolig!

Samtalsmetoder

Det finns olika sätt att analysera en film. Klass, situation och film avgör ofta metodval. Tänk på att varva perception (ta in), reflektion (tänka) och produktion (samtala/skriva). En sätt kan vara:

 • Jobba med en fråga i taget.
 • Låt varje elev skriva en kort stund, ca tre-fem minuter.
 • Para ihop eleverna två och två där de berättar för varandra hur de har tänkt.
 • Lyft gruppernas tankar i helklass.

eller

 • Låt eleverna parvis diskutera en fråga i taget.
 • Eleverna skriver ned sina tankar.

Frågor till filmen – Redogöra/förklara

 • Sammanfatta handlingen
 • Var utspelar sig filmen?

 Analysera

 • Hur är Cady? Utanpå, omkring, inuti (egenskaper, känner, tänker, mår, agerar)
 • Hur förändras Cady under filmens gång?
 • Hur är Regina? Utanpå, omkring, inuti (egenskaper, känner, tänker, mår, agerar)
 • Varför väljer Regina att bjuda in Cady till gruppen?
 • Hur behandlar Regina sina närmaste vänner?
 • Hur gör Regina för att behålla sin maktposition på skolan?
 • Hur är Plastics mot varandra?

Reflektera

 • Varför tror du att medlemmarna i Plastics är som de är?
 • Vad gör lärarna åt eventuella problem angående kränkningar och mobbning?
 • Hur förhåller sig alla andra, som står utanför, till det som pågår?

Extra arbetsuppgifter

 • Skriv en tidningsartikel som om det hade hänt på riktigt. Basera artikeln på olika källor: Cady, Regina,  läraren, rektor eller någon annan i filmen. Välj en eller flera. Då kan du få fram olika historier.
 • Träffa en person i filmen och gör en intervju (skriftligt).
 • Skriv en berättelse om något av filmens teman (se syftet).

Filmhandledning och diskussionsfrågor från SFI
http://www.sfi.se/sv/filmiskolan/Filmhandledningar/Filmhandledning/Mean-Girls/

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att resonera om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv.

Centralt innehåll 

Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar. Sådana frågor kan till exempel handla om identitet, kärlek, sexualitet och meningen med livet.

Betygskriterier 

Eleven för välutvecklade resonemang om etik, moraliska frågor och livsfrågor.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy