Årskurs 1-3

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Mattemagi – Tänk på ett tal

Syfte

Träna på dubbelt och hälften, samt upptäcka samband mellan addition och subtraktion och ”knäcka en hemlig kod”.

Läraren reflekterar

Det här är lite klurigt, men när eleverna kommer på hur det fungerar tycker de att det är roligt att skapa egna uppgifter.

Metod

Visa ett exempel på tavlan med samma ”kod” där dubbelt tar ut hälften och likaså addition med subtraktion. Exempelvis:

Mata in flera tal i samma funktion. Låt eleverna fundera enskilt och samtala parvis varför det blir som det blir. Låt någon förklara eller visa eleverna hur det fungerar. När eleverna har förstått kan de testa själva med några uppgifter. Uppmuntra dem att testa med många olika tal. Till sist kan eleverna göra egna funktioner!

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten. Vid addition och subtraktion väljer och använder eleven skriftliga räknemetoder med tillfredsställande säkerhet. Eleven hanterar enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy