Årskurs 7-9

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Markera vissa delar av texten

Syfte

Hjälpa eleverna att komma djupare in i texten men också hur man kan hjälpa dem reflektera över det de läser med hjälp av strategin att markera vissa delar av texten.

Läraren reflekterar

Genom dessa tre tecken ! ? ↗ kan eleverna läsa en text, sätta ut tecknen och sedan efter sin läsning gå tillbaka och reflektera. Vad var det nu som var svårt? Vad vill jag veta mer om? Vad var intressant? Ska man sedan diskutera det man läst med andra är det bara att kolla igenom sin text och leta efter symbolerna. Genom dem får man direkt olika saker att diskutera. Superenkelt och användarvänligt!

Får eleverna “kladda” i böckerna? Jag gör på två sätt: 1. Kopierar upp texten om den inte är för lång eller 2. Annars använder vi post it-lappar (finns många olika storlekar). Eleverna gör noteringar på lapparna och sätter in dem i boken på rätt ställe.

Metod

Förbered dig inför lektionen genom att läsa en text noga och markera dina stopp i texten. Introducera symbolerna ! ? ↗ och förklara i vilket syfte de kan användas. Kopiera upp en kort text. Läs den högt för eleverna som följer med i densamma. Förklara för eleverna när du gör tankestopp och vilken symbol du använder.

Efter halva texten gör du tankestopp och förklarar hur och vad du tänker. Låt eleverna parvis bestämma vilken symbol som passar bra att använda.

I sista stycket kan eleverna parvis läsa texten och vid valfria ställen sätta ut symboler. Låt eleverna berätta i helklass var de satt ut symboler men också vilka symbolerna de har använt.

  • Utropstecknet ser man till att lägga in i kanten av texten, där det står saker man tycker är intressanta och bra.
  • Frågetecknet sätter man ut i kanten av texten, där det står saker som är svåra att förstå.
  • Pilen sätter man ut i kanten av texten, där det står något som man vill veta mer om eller diskutera med andra.

Anslå gärna symbolerna i klassrummet med en enkel förklaring. Det gör det enklare både för dig och eleverna att komma ihåg att använda strategin.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Betygskriterier

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

* årskurs 7-9

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy