Årskurs 4-6

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Look and write

Syfte

Att träna på vardagsnära och aktuella ord.

Läraren reflekterar

Att sätta ord på det man ser gör så att eleverna kommer ihåg (orden). Om bilden eleverna skriver om ingår i ett sammanhang blir det ännu bättre. Därför kan denna enkla uppgift gärna kombineras med SO, NO eller någon skönlitterär bok.

Metod

Projicera en bild, till exempel ur högläsningsboken, SO-boken eller NO-temat. Bestäm dig för en fras som du vill att eleverna ska träna in, till exempel I see eller There is/are eller skapa kategorier utifrån sinnena: taste, sight, touch, smell, and sound (till vissa bilder funkar det inte med alla sinnen, men det får eleverna att tänka utanför den vanliga boxen, vad man ser). Samla ord tillsammans på tavlan.  Eleverna får små miniatyrbilder som de klistrar in i en skrivbok. Sedan beskriver ni bilden tillsammans. Låt eleverna ge förslag på vad som ska skrivas. Läraren strukturerar texten och använder fraser och exempelvis prepositioner som eleverna ska träna på. Eleverna skriver av. När elever blir vana att skriva kanske det räcker att samla ord tillsammans. Eleverna kan sedan använda texten på olika sätt, till exempel för att träna på ord eller att läsa.

Exempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll*

Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy