Årskurs 7-9

Bild

Föregående tips Nästa tips

Linjebild med tidningsurklipp

Syfte

Kombinera fotografi med eget bildskapande. Börja med ett tidningsurklipp och skapa ett sammanhang med för- och bakgrund som byggs upp med linjer. Eleverna skapar med olika slags linjer, mönster och former i tusch.

Läraren reflekterar

Det är något av en snabbuppgift som pågår under ett par lektioner. Det är en enkel uppgift med stor frihet. Den kanske passar i början av terminen eller mellan två längre projekt. Eleverna uppskattar att kombinera bilder på detta sätt.

Metod

Eleverna klipper ut en bild från en tidning. Därefter skissar eleverna upp en fortsättning på bilden och placerar objektet i ett sammanhang. Eleverna börjar med blyerts för att sedan fylla i konturer med tusch. Linjerna görs med tusch.

Elevexempel (ur olika delar av processen)

Collage med tidningsurklipp - Linjebilder

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.
F
örmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet.
Förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Central innehåll*

Återanvändning och bearbetning av bilder, till exempel i kollage och bildmontage.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven beskriver bilders innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy