Årskurs 4-6

Bild

Linjebild med tidningsurklipp

Syfte

Kombinera fotografi med eget bildskapande. Börja med ett tidningsurklipp och skapa ett sammanhang med för- och bakgrund som byggs upp med linjer. Eleverna skapar med olika slags linjer, mönster och former i tusch.

Läraren reflekterar

Det är något av en snabbuppgift som pågår under ett par lektioner. Det är en enkel uppgift med stor frihet. Den kanske passar i början av terminen eller mellan två längre projekt. Eleverna uppskattar att kombinera bilder på detta sätt.

Metod

Eleverna klipper ut en bild från en tidning. Därefter skissar eleverna upp en fortsättning på bilden och placerar objektet i ett sammanhang. Eleverna börjar med blyerts för att sedan fylla i konturer med tusch. Linjerna görs med tusch.

Elevexempel (ur olika delar av processen)

Collage med tidningsurklipp - Linjebilder

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 6)

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Central innehåll

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Kunskapskrav

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy