Fritidshem

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Föregående tips Nästa tips

Lekar från andra länder

Syfte

Ett av våra många teman är ”Jorden runt” då vi i olika aktiviteter besöker världsdelar och olika länder. Syftet med temat är att främja elevernas förståelse och inlevelse för andra människor i världen om hur de lever och har det. De ska även också få inblick i och förståelse för de olika kulturer vi har på Visättraskolan fritidshem. En del av ”Jorden runt” är att leka på olika sätt.

Metod

Material till lekarna: Rockringar, ärtpåsar, små madrasser, två västar i olika färger.

Så här gjorde vi: Veckan innan temat skulle börja så hade vi en samling med gruppen och eleverna kom fram till att vi skulle bege oss till, i den här ordningen, Asien, Afrika och Europa. Temat varade tre veckorna. Varje världsdel fick en vecka var. Det var barnens förslag. Jag tog reda på vilka lekar och spel barnen tyckte var roligast just nu. Sten, sax, påse och Kalaha dök upp.

Asien: Flicka, Munk, Spöke

I Thailand och området Mekong leker man en variant av ”Sten, sax, påse” som heter ”Söt flicka, munk, spöke” men vi bytte ut det till ”Flicka” istället. Poängen med leken är att man ska vinna över motståndarlaget till sitt och då blir alla vinnare till slut.

Regler: Flicka vinner över Munk och Munk tar Spöke och Spöke vinner över Flicka.
Man står på två led mot varandra. De första i leden går fram mot varandra och gör sin rörelse.
Den som förlorar ska springa runt sitt lag och motståndarens lag och hinner den tillbaka till sitt lag utan att bli kullad av den som vann rörelsen så klarade sig hen. Om inte så går hen över till det andra laget.

Rörelser: Flicka sätter händerna på höfterna och niger. Munken sträcker händerna rakt över huvudet och händerna ska träffa varandra. Spöket sträcker med lite böjda armar sig över sin motståndare så där lite läskigt.

Tema Jorden runt på Visättraskolan i Huddinge

Afrika: Mancala (Brädspelet Kalaha)

Sen bar det av till Afrika och en variant på Kalaha som i Afrika heter Mancala. Groparna i brädspelet symboliserar gropar i jorden och kulorna är frön.

Regler: Precis som i brädspelet man ska fylla sitt bo. Dela gruppen i två lag som står på var sin madrass. Det gäller att hjälpa den som ska flytta påsarna med råd och stöd så man får laganda. Det lag som vinner är ju den som har mest påsar i sitt bo. Så här spelar du

Material: 12 st rockringar, 2 små madrasser, 2 koner, 72 ärtpåsar eller något annat att lägga i rockringarna (6 påsar/ring).

Lekar på temat Jorden runt - Visättraskolan i Huddinge

Europa: Finland och besök i Mumindalen

Sista stället att besöka var Finland, Mumindalen och det blå huset, i en sagolek. Det var full fart för alla i Mumindalen: Muminmamman och alla trollen samlade mat inför den långa vintervilan, men Morran var på dåligt humör så Morran skulle man akta sig för.

Regler: Det går på tid. Två karaktärer utdelas och det är Muminmamman (svart väst) som står i det blå huset och tar emot mat från de olika mumintrollen (alla barn). Morran (i rosa väst) är jagaren som förhindrar de olika trollen från att ta mat som ligger i rockringarna. Blir man tagen av Morran så återlämnas maten till rockringarna. När maten är slut så ska trollen vila! Hur snabba var trollen att fylla förrådet med mat? (tidtagning)

Material: 3 madrasser (huset), 12 rockringar, 36 ärtpåsar, västar i olika färger.

Lekar på temat Jorden runt - Visättraskolan i Huddinge

Reflektioner från pedagoger om hela temat

Då våra teman är återkommande varje läsår så har vi mycket material som vi samlat på oss som hela tiden fylls på. Olika lärare håller i aktiviteterna så tar vi vara på varandras kompetens och kunnande. Aktiviteterna äger rum parallellt så det blir en röd tråd genom hela temaperioden. ”Lekar från andra länder” är således bara en del av det större temat ”Jorden runt”. Vi pratade ganska mycket om förutsättningar och alla har inte en leksaksbutik i närheten eller ett fritids som har tillgång till en gymnastiksal med massor av utrustning och material. Elevernas empati och förståelse var hög.

Under Visättraskolans ”Öppet hus” bjöd vi in föräldrar och syskon för visa vad vi gjort under vårt tematiska arbete på Visättraskolans fritidshem där lekarna var en del, men också för att göra familjerna delaktiga. De fick möjlighet att bidra med mat och bakverk och/eller visa kläder från sina hemländer.

Reflektion från elever om lekarna

Under utvärderingen så framkom det att under besöket i Mumindalen så hade det behövs mer tid. Alla ville vara de två karaktärerna så jag fick göra upp en lista så alla erbjöds möjligheten. Ibland tänker man inte på hur viktigt rättvisa är.

Lgr22

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
I hela temat berörs dock flera delar, till exempel:
Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Normer och regler i elevens vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy