Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Leka med perspektiv i fotografiet

Syfte

Att leka med perspektiv som förvandlar stor till liten eller tvärtom, när ett surrealistiskt foto skapas. Lära ut begreppen kring perspektivens uppbyggnad och experimentera med digitala tekniker på ett lustfyllt sätt.

Metod – Uppgiften steg för steg

Uppgiften introducerades med att vi tittade på foton på internet. Vi lyfte begrepp som perspektiv, bakgrund, förgrund och hur man kan manipulera med avstånd. Eleverna blev indelade i mindre grupper och spånade i cirka tio minuter på motiv och möjliga perspektiv. Sedan gav de sig iväg och experimenterade i cirka 30 minuter med digitala verktyg. Utvalda fotografier lämnades in. Efteråt redovisade eleverna sina bilder och där de resonerade om frågor som:

  • Vad är du mest nöjd med?
  • Svårigheter på vägen?
  • Går bilden att göra bättre på något sätt?

Klasskamraterna fick möjlighet att kommentera och ge sina reflektioner om möjliga förbättringsområden. Även om eleverna inte “hann” göra om vid detta tillfälle, kunde de redovisa möjliga idéer.

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven beskriver bilders innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy