Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Lästeater med Alfons Åberg

Syfte

Att läsa och förstå dialoger i texter.

Läraren reflekterar

Jag läste om lästeater, ”reading theater” (2021, s. 51), och tyckte att det lät spännande att testa med mina elever efter läsningen om Odjuret och Alfons Åberg. Där finns en bra dialog att använda, när Alfons anklagar lillkillen för att ha tagit bollen som han själv skjutit iväg. Det blev ett uppskattat inslag i undervisningen och jag kommer att använda mig av lästeater fler gånger.

Westlund skriver också att läsning av dialog också kan bidra till att eleverna utvecklar förmågan att skriva dialoger (2021, s.51). Att använda sig av dialog i texter är inte så lätt. Jag har läst många elevtexter där dialogen inte fyller någon funktion och blir ointressant. Som med allt annat måste vi undervisa eleverna. Att börja med att läsa dialoger är en bra start.

Westlund, B (2021) Handledning Polylino skola För att främja elevers läsförmåga och läsengagemang ILT Inläsningstjänst, AB, Stockholm.

Metod

Jag skrev av dialogen, delgav eleverna, och vi läste den tillsammans flera gånger. Sen lyssnade vi på Jonas Karlsson som läst in Alfonsböckerna. Vi lyssnade, jag stoppade och vi härmade i kör. Vi tränade på att låta arga och rädda. Jag uppmuntrade eleverna att använda kroppsspråk.

Sedan tränade de på dialogen i par och bytte roller. De fick i läxa att träna hemma. Dagen därpå spelade de upp dialogen för varandra. Vi arbetade vidare med boken genom att skriva prat- och tankebubblor till bilder. Mer om det här: Visa läsförståelse i en pratbubba.

Dialogen (med mina anvisningar)

Alfons: – Det är ditt fel. För du ska hålla reda på bollen. Leta rätt på den nu. (Alfons är arg)

Lillkillen: – Jag kan inte hitta den. Den är borta.

Alfons: – Fram med bollen bara. Eller har du kanske gömt den, va? Och tänker ha den själv sen, va? (Alfons blir ännu argare)

Lillkillen: – N-n-nääädå. (Lillkillen är rädd)

Alfons: Jo! Du har tagit min nya boll! Du har gömt den! Du tänker ha den själv sen.

Lillkillen: – Nä. (Lillkillen viskar)

Alfons: Jo! (Alfons slår till lillkillen i ansiktet)

Lgr22 Syfte

Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy