Årskurs 7-9

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Läsande elever

Syfte

Inspirera till och uppmuntra läsning.

Läraren reflekterar

Det är faktiskt inte så svårt att få elever att läsa, men det fordrar ett positivt förhållningssätt till litteratur och goda lärarrutiner. Likaså är tillgången viktig – utan böcker är det omöjligt att läsa och indirekt blir det svårt att förmedla bilden att läsning är något vi människor gör. Alla mina elever läser. Ingen gnäller.

Metod – Skapa ett positivt förhållningssätt till läsning

  1. Läs mycket själv, såväl barn- och ungdomsböcker som olika genrer för vuxna.
  2. Prata med eleverna om böcker. Visa att det är på allvar för dig. Att du njuter, skrattar, gråter och lär dig med böckerna.
  3. Boktipsa ofta. Berätta om böcker som du läst och valt ut just för dem. Läs högt ur dem och tillgängliggöra dem där och då.
  4. Ge mycket tid för läsning på lektionerna.
  5. Låt även eleverna berätta om böckerna för varandra och tipsa varandra.
  6. Se till att alla elever alltid har både en ”bänkbok” och en hembok.

Ytterligare sätt att sprida positiva ringar på vattnet

  • Högläs böcker i undervisningen. Gemensamma krafter och upplevelser skapar ofta mening och ökad förståelse.
  • Prata med föräldrarna om hur de kan göra hemma för att få till läsning. Jag brukar exemplifiera med mig själv: ”Jag tar bort mobilerna 30 minuter varje kväll och då ska barnen läsa.” Påminn ofta.
Sara Perssons fem tips om läsning

Lgr 11 Förmåga

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll*

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Kunskapskrav*

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy