Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Läsande elever

Syfte

Inspirera till och uppmuntra läsning.

Läraren reflekterar

Det är faktiskt inte så svårt att få elever att läsa, men det fordrar ett positivt förhållningssätt till litteratur och goda lärarrutiner. Likaså är tillgången viktig – utan böcker är det omöjligt att läsa och indirekt blir det svårt att förmedla bilden att läsning är något vi människor gör. Alla mina elever läser. Ingen gnäller.

Metod – Skapa ett positivt förhållningssätt till läsning

  1. Läs mycket själv, såväl barn- och ungdomsböcker som olika genrer för vuxna.
  2. Prata med eleverna om böcker. Visa att det är på allvar för dig. Att du njuter, skrattar, gråter och lär dig med böckerna.
  3. Boktipsa ofta. Berätta om böcker som du läst och valt ut just för dem. Läs högt ur dem och tillgängliggöra dem där och då.
  4. Ge mycket tid för läsning på lektionerna.
  5. Låt även eleverna berätta om böckerna för varandra och tipsa varandra.
  6. Se till att alla elever alltid har både en ”bänkbok” och en hembok.

Ytterligare sätt att sprida positiva ringar på vattnet

  • Högläs böcker i undervisningen. Gemensamma krafter och upplevelser skapar ofta mening och ökad förståelse.
  • Prata med föräldrarna om hur de kan göra hemma för att få till läsning. Jag brukar exemplifiera med mig själv: ”Jag tar bort mobilerna 30 minuter varje kväll och då ska barnen läsa.” Påminn ofta.
Sara Perssons fem tips om läsning

Lgr22 Syfte

Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy