Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Läsa och förstå en tidningsartikel

Syfte

Läsa och förstå en tidningsartikel.

Läraren reflekterar

I en till synes enkel artikel kan det finnas underlag för många olika textnära aktiviteter. Här är några exempel på hur vi läste, analyserade och skrev om en tidningsartikel om en elevnära och allvarlig händelse.

Metod

STEG 1: Eleverna läste en tidningsartikel som jag hade valt ut. De läste artikeln och strök under viktiga ord i texten (går lika bra att skriva dem på ett papper vid sidan av). Orden gav eleverna stöd i återberättandet då de skrev en sammanfattning av texten.

STEG 2: I nästa steg jobbade eleverna vidare med ord ur texten. Eleverna samlade substantiv, verb och adjektiv i listor. Eleverna skrev substantiven i singular och plural, verbens temaformer och adjektivens komparationsgrader.

STEG 3: Ett textmöte för att bredda och fördjupa artikelns innehåll – Vi lyssnade på en radiointervju med tjejen som blev påkörd av plogbilen. Eleverna skrev till sist egna tankar och reflektioner om det inträffade.

Här finns artikeln och radioreportaget.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll*

Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Betygskriterier*

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy