Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Läs vad du vill

Syfte

Uppmuntra läsning.

Läraren reflekterar

Många aktiviteter om och med läsning i skolan är styrda och kräver något av eleven, till exempel svara på frågor, skriva en text eller samtala om textens tematik. En del aktiviteter görs för att de är ”nyttiga”, till exempel uppmärksamma nya ord, grammatik eller bildspråk. Vissa uppgifter ska även bedömas och ligger till grund för omdömen och/eller betyg. Jag kommer på mig själv då och då att vi läser alldeles för sällan – bara för att läsa.

Metod

Vid några tillfällen varje termin dukar jag fram böcker som går att läsa på 1-2 lektioner. Det blir ofta noveller, men ibland även bilderböcker och kortare (och enklare) böcker. Jag säger egentligen bara en sak innan vi sätter igång: Läs vad du vill!

Ibland uppstår spontana samtal om texterna. Ibland är det knäpptyst. Ibland lånar eleverna hem en bok som de vill läsa klart. Ibland lämnas böckerna tillbaka halvlästa. Det får bli som det blir. Det finns inga andra krav än att det ska vara läsro i klassrummet under lektionen. Det brukar bli väldigt sköna och avkopplande lektioner! Testa!

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy