Årskurs 7-9

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Läraren räknar fel – Multiplikation

Syfte

Att befästa hur man räknar multiplikation (uppställning) och hålla koll på att siffrorna, till exempel ental och tiotal, hamnar på rätt plats.

Läraren reflekterar

Det blir lite roligare och man skapar en story kring denna uppgift. ”Nu ska ni få rätta ett papper som jag gjorde för länge sedan. Jag hade inte riktigt koll på hur man gjorde. Kan ni hitta var jag gjorde fel?”

Metod

I bifogad fil finns multiplikationsuppställningar tänkta för årskurs fem. Det är uppgifter som jag själv har räknat igenom med medvetna fel. Elevernas uppgift: hitta felen, rätta felen och försök förklara hur jag kan ha tänkt. Vi gör inte alla uppgifterna på en gång utan några åt gången och eleverna får arbeta och diskutera i par. Vi lyfter några exempel i helklass.

Träna på uppställning i multiplikation

Lgr 11 Förmåga

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal /…/ vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.

Kunskapskrav

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik.

Kommentarer

  • Isak skriver:

    Intressant sätt att vända på uppgifterna och låta eleverna tillämpa sina kunskaper på ett annorlunda sätt. Hur har eleverna reagerat på den här sortens sätt att arbeta? Har du sett någon skillnad i lärandet som det här ”rättandet” har lett till?

    • Kerstin Dahlin skriver:

      Eleverna gillar den här typen av uppgifter. De ska hitta någon annans fel och inte sina egna och då verkar de ”slappna av” och ofta kunna plocka fram sina kunskaper om ”hur det ska vara” mycket bättre. Som med alla metoder gäller det att variation är det bästa, men jag ser helt klart en poäng med och ett lärande i den här typen av omvända uppgifter. Jag använder det även inom SO-ämnena då eleverna t ex får diskutera och rätta ”felaktiga påståenden”.


Läs vår personuppgiftspolicy