Årskurs 7-9

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Läraren räknar fel – Kort division

Syfte

Att befästa hur man räknar kort division (uppställning) och hålla koll på att siffrorna hamnar på rätt plats.

Läraren reflekterar

Det blir lite roligare och man skapar en story kring denna uppgift. ”Nu ska ni få rätta ett papper som jag gjorde för länge sedan. Jag hade inte riktigt koll på hur man gjorde. Kan ni hitta var jag gjorde fel?”

Metod

I bifogad fil finns uppgifter med kort division. Det är uppgifter som jag själv har räknat igenom med medvetna fel. Elevernas uppgift är att: hitta felen, rätta felen och försök förklara hur jag kan ha tänkt. Vi gör inte alla uppgifterna på en gång utan några åt gången och eleverna får arbeta och diskutera i par. Vi lyfter några exempel i helklass.

Träna på uppställning kort division

Lgr 11 Förmåga

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll*

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal /…/ vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.

Kunskapskrav*

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy