Årskurs 4-6

Matematik

Läraren räknar fel – Kort division

Syfte

Att befästa hur man räknar kort division (uppställning) och hålla koll på att siffrorna hamnar på rätt plats.

Läraren reflekterar

Det blir lite roligare och man skapar en story kring denna uppgift. ”Nu ska ni få rätta ett papper som jag gjorde för länge sedan. Jag hade inte riktigt koll på hur man gjorde. Kan ni hitta var jag gjorde fel?”

Metod

I bifogad fil finns uppgifter med kort division. Det är uppgifter som jag själv har räknat igenom med medvetna fel. Elevernas uppgift är att: hitta felen, rätta felen och försök förklara hur jag kan ha tänkt. Vi gör inte alla uppgifterna på en gång utan några åt gången och eleverna får arbeta och diskutera i par. Vi lyfter några exempel i helklass.

Träna på uppställning kort division

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll*

Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Betygskriterier*

Eleven väljer och använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med mycket god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy