Fritidshem

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Kubbstafett

Syfte

Vi ville hitta fler användningsområden för kubbspelet och hittade på denna variant. Alltså ett sätt att visa hur spel kan använda i många olika sammanhang och uppmuntra barnen att hitta på egna (spel)idéer.

Metod

Material som ni behöver: Åtta rockringar och ett kubbspel.

Så här gjorde vi
Vi lade ut fyra rockringar till varje lag och gav dem fyra träklossar från ett kubbspel. Vi markerade en startlinje och eleverna ställde sig i två lag. Det spelade ingen roll om det var lika antal i lagen då bara en åt gången får kasta.

Leken går ut på att få en kubbe i varje rockring och endast underhandskast är tillåtet. Om man missar ringen får man hämta den kubben och ge den till nästa spelare i laget. Lagen kastar vartannat kast och när det ena laget har en kubb i varje ring så är spelet över och kan börja om.

Reflektioner från pedagoger

Varje omgång tar bara några minuter och det är lätt för eleverna att komma och gå. Den första ringen är snabbt fylld med en kubb men det är svårt att träffa den sista så det blir spännande omgångar.

Reflektion från elever

Eleverna tyckte det var en snabb och rolig lek. Alla kunde delta och eftersom det inte gick på tid utan var vartannat kast så blev det inte stressigt.

Lgr 11

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy