Årskurs 4-6

Rastverksamhet

Föregående tips Nästa tips

Kortleksstafett

Syfte

En lek där ålder inte spelar någon roll och antalet deltagare kan vara allt från två till 20. Eleverna kan också komma och gå eftersom leken går fort och snart kan börja om igen.

Metod

Detta behöver ni: En kortlek (vi har laminerat vår så den håller bättre) och rockringar.

Så här gjorde vi
Vi la ut fyra rockringar på en rad som bon att samla korten i och la ut fyra rockringar på en rad ca fem meter från bona. I de bortre rockringarna läggs korten med baksidan uppåt och blandas. En färg i varje ring.

Eleverna ställer sig vid starten, ett lag vid varje rockring. Hur många man är i laget spelar ingen som helst roll då bara en i taget springer. Den första i laget springer fram till korten, vänder ett i taget tills den hittar esset. Då springer den tillbaka till sin rockring, lägger det i sitt bo och nu är det nästas tur att springa och nu hitta tvåan. Så fortsätter man tills det första laget har samlat ända till kungen. Om det är bara två elever som vill vara med så kör man med två färger, exempelvis hjärter och spader.

Reflektioner från pedagoger

Rolig och snabb lek. Går enkelt att ta fram både på rasten och på fritidshemmet. Kul att yngre och äldre elever kan leka tillsammans på lika villkor.

Reflektion från elever

Eleverna gillar den här leken och önskar ofta den när vi frågar om önskelekar på rasten. De gillar att den går fort och de kan vara med även om de bara har en kort rast.

Lgr 11

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy