Årskurs 7-9

Matematik

Korta snabbtest varje vecka

Syfte

Täta avstämningar blir en del av undervisningen för att ge eleverna bekräftelse på att de har lärt sig. Exempel medföljer som PDF längst ned.

Läraren reflekterar

Craig Barton som skrivit boken ”Hjärnan i matematikundervisningen” menar att elever får motivation till skolarbete när de lyckas visa vad de kan. Därför kan regelbunden återkoppling på att de har lärt sig nya saker vara en nyckel för att höja elevernas motivation. Små regelbundna test, istället för färre omfattande prov, blir i praktiken till lägre trösklar för eleverna att ta sig över. Jag ser hur eleverna anstränger sig under lektionerna. De vill visa vad de lärt sig varje vecka.

Reportage i Ämnesläraren matematik

Läs mer om lärarens tankar bakom tipset i Nu vet jag hur eleverna blir motiverade i matten.

Metod

Mina snabbtest är oftast snabbrättade (digitalt självrättande) och eleverna får direkt återkoppling genom det digitala verktyget (Google Formulär eller Matteappen.se) eller när jag rätta svaren direkt tillsammans med eleverna. Ingen elev lämnar mitt klassrum utan att ha fått en direkt återkoppling på testet.

Jag ger mina elever korta snabbtest varje vecka inom de områden som vi arbetat med. Snabbtesten ska inte ta mer än tio minuter att genomföra. Jag bygger upp testen i tre svårighetsgrader:

  • Nivå 1: enkla frågor där alla elever ges möjlighet att klara uppgiften. Alla elever ska kunna ta sig över första hindret och lyckas.
  • Nivå 2: medelsvåra frågor, där eleverna får kämpa lite mer för att lyckas.
  • Nivå 3: en fråga som är en utmaning för de elever som behöver något att bita i.

Exempel

Får eleverna problem med att lösa uppgifterna på nivå 1, då får jag en direkt signal att eleven behöver mer stöd och behöver repetera vad vi arbetat med. Jag har oftast tid att snabbt prata med de eleverna och göra en kort repetition där och då. Upptäcker jag att det är fler elever som har samma svårigheter, samlar jag dem snabbt och går igenom hur de ska tänka för att lösa uppgiften. Ingen elev ska tänka att de inte kan lösa uppgiften, alla ska lyckas på sin nivå. Fastnar eleverna på de andra nivåerna, då har jag alltid små ledtrådar och instick som de får för att komma vidare i att lösa uppgifterna.

Lgr22 Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla alla förmågor.

Centralt innehåll*

Exempelvis: Strategier för att lösa matematiska problem i olika situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Betygskriterier*

Eleven visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med mycket god säkerhet.

Eleven väljer och använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med mycket god säkerhet.

Eleven löser komplexa problem. Eleven ger förslag på alternativa tillvägagångssätt. I samband med problemlösning formulerar eleven enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven värderar strategier och resultatens rimlighet på ett välutvecklat sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy