Årskurs 7-9

Samhällskunskap

Föregående tips Nästa tips

Korrespondenten om mänskliga rättigheter

Syfte

Eleven väljer en aktuell samhällsfråga, hotbild eller konflikt någonstans i världen eller så kan uppgiften genomföras i samband med ett aktuellt och pågående ämnesområde. Detta är en uppgift som går att genomföra under en lektion eller låta den bli hur stor som helst och pågå under en längre tid. Möjligheten att få in flera delar av det centrala innehållet och andra ämnen är stor.

Läraren reflekterar

Uppgiftens upplägg gör att eleverna hamnar ”närmare” händelserna. Motivationen kan öka när eleverna får välja hur de ska redovisa (se alternativa uppgifter).

Uppgiften

Eleven är den som rapporterar tillbaka till  skolans tidning och skriver artiklar med text och bild. Artiklarna ska baseras på flera källor, vara objektiva men kryddade med fantasi och känsla. Med hjälp av greenscreen-teknik kan ett levande reportage växa fram.

Alternativa uppgifter

Låt eleverna välja hur de ska rapportera, till exempel med videoklipp, radioinspelningar och reportage (både dokumentära och intervjuer).

Exempel

Egna bilder kan tas med mobil, webbkamera eller liknande. De infogas efter att bakgrunden frilagts (ta bilden med enfärgad bakgrund). Med hjälp av Paint eller ”Alfafunktionen” i Mac kan bilderna skapa ett trovärdigt montage.

Fredrik mitt i händelsernas centrum

Konstruera frågor och undersöka

Eleverna konstruerar frågor att undersöka. Tabellen kan fungera som stöd. Läraren bör ta fram lämpliga böcker, läromedel och ett antal sidor som eleverna kan använda för att hitta svar. Några sådana exempel kan vara: Landguiden, Globalis och Säkerhetspolitik.

Lgr22 Syfte

Utveckla kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter.
K
unskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället.
F
örmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Centralt innehåll 

Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Betygskriterier 

Eleven visar mycket goda kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter. Eleven för välutvecklade resonemang om olika frågor med koppling till demokratins möjligheter och utmaningar.
Eleven visar mycket goda kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Eleven för välutvecklade resonemang om hur individer och grupper kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy