Årskurs 7-9

Samhällskunskap

Korrespondenten om mänskliga rättigheter

Syfte

Eleven väljer en aktuell samhällsfråga, hotbild eller konflikt någonstans i världen eller så kan uppgiften genomföras i samband med ett aktuellt och pågående ämnesområde. Detta är en uppgift som går att genomföra under en lektion eller låta den bli hur stor som helst och pågå under en längre tid. Möjligheten att få in flera delar av det centrala innehållet och andra ämnen är stor.

Läraren reflekterar

Uppgiftens upplägg gör att eleverna hamnar ”närmare” händelserna. Motivationen kan öka när eleverna får välja hur de ska redovisa (se alternativa uppgifter).

Uppgiften

Eleven är den som rapporterar tillbaka till  skolans tidning och skriver artiklar med text och bild. Artiklarna ska baseras på flera källor, vara objektiva men kryddade med fantasi och känsla. Med hjälp av greenscreen-teknik kan ett levande reportage växa fram.

Alternativa uppgifter

Låt eleverna välja hur de ska rapportera, till exempel med videoklipp, radioinspelningar och reportage (både dokumentära och intervjuer).

Exempel

Egna bilder kan tas med mobil, webbkamera eller liknande. De infogas efter att bakgrunden frilagts (ta bilden med enfärgad bakgrund). Med hjälp av Paint eller ”Alfafunktionen” i Mac kan bilderna skapa ett trovärdigt montage.

Konstruera frågor och undersöka

Eleverna konstruerar frågor att undersöka. Tabellen kan fungera som stöd. Läraren bör ta fram lämpliga böcker, läromedel och ett antal sidor som eleverna kan använda för att hitta svar. Några sådana exempel kan vara: Landguiden, Globalis och Säkerhetspolitik.

Lgr 11 Förmåga

Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll 

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Kunskapskrav 

Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter. Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy