Fritidshem

Skapande och estetiska uttrycksformer

Föregående tips Nästa tips

Konst på rasten

Syfte

Att samarbeta och ha roligt tillsammans stärker gemenskapen på skolan! Att skapa ett gemensamt uttryck för och om dagen genom bild.

Metod

Detta behöver ni: Papper, pennor, färger.

Så här gör man: Ordna en stor yta som eleverna kan måla på. Enda regeln är att man inte får måla över någon annans del. För att förstärka att man gör en gemensam tavla kan man låta eleverna byta plats exempelvis var femte minut (ta ett steg till vänster). Om man vill kan man låta eleverna välja en del av den färdiga tavlan, klippa ut, rama in och hänga upp alla samlade urval på samma ställe. Eller så hänger man upp hela konstverket där det passar!

Reflektioner från pedagog

Enkelt att ta fram och det går att variera från gång till gång. Eleverna kan måla fritt, på ett bestämt tema eller en känsla.

Reflektioner från elever

Eleverna tycker att det är roligt att måla tillsammans – att var och en bidrar till en större helhet. Det är också spännande att se hur andra fortsätter på ”min” bild (om man väljer att byta platser under målandet).

Lgr22

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy