Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Konserten – Personligt återgivande text

Syfte

Att skriva en personligt återgivande text.

Lärarens reflektioner

Det är viktigt att eleverna får rätt stöttning i sitt skrivande, till exempel med en delad upplevelse (som i exemplet nedan), gemensamt skrivande och uppbyggnaden av struktur. 

Eleverna ritar eller har ett foto till stöd för sitt skrivande och skriver nästan alltid i par. Våra elever skriver i samma skrivpar under en hel termin. Samarbetet och samtalet mellan skrivkompisarna under skrivandet har varit positivt för skrivutvecklingen, enligt vår erfarenhet.

När texterna är färdiga läser eleverna texterna högt för läraren, sedan klipper de ut texten med mönstersax och vi sätter upp dem på väggen tillsammans med deras bild/foto. Upplevelsen är nu sparad med text och bild.

Skriva återgivande text till en bild

Återgivande text – Konserten

  • Efter att vi varit inne och tittat på en konsert tillsammans, återberättade vi tillsammans muntligt vad vi gjort. Samtidigt tittade vi på foton som vi tagit.
  • Eleverna fick därefter måla en bild från utflykten tillsammans med sin skrivkompis.
  • Lektionen därpå tittade vi på elevernas teckningar för att sedan skriva en gemensam orientering (inledning) till en återgivande text.
  • Strukturen de fick till texten var att de skulle börja med orienteringen som vi skrev gemensamt. Därefter skulle de använda sig av tidsorden ”först”, ”sedan” och ”till slut” för att bygga upp resten av texten.
  • Eleverna fick tillsammans med sin skrivkompis skriva en egen text.
  • Eleverna läste dem högt för oss innan de klippte ut texterna och satte upp dem på väggen.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy