Förskoleklass

Svenska/Svenska som andraspråk

Konserten – Personligt återgivande text

Syfte – varför?

Att träna på att skriva en personligt återgivande text.

Genomförande – hur?

Vi använder oss av metoderna ”Att skriva sig till läsning – ASL” och genrepedagogik. Eleverna ritar eller har ett foto till stöd för sitt skrivande och skriver nästan alltid i par. De är i samma skrivpar under en hel termin. Vi arbetar mycket gemensamt med att förbereda texterna innan de börjar skriva i sina par. Stavning lägger vi inte stor vikt vid. De skriver på iPads med tangentbord i appen Skolstil 2 som har talsyntes och har hörlurar på sig för att höra vad de skriver och inte bli störda av vad andra skriver. Samarbetet och samtalet mellan skrivkompisarna under skrivandet är mycket viktigt för skrivutvecklingen. När texterna är färdiga läser eleverna texterna högt för någon vuxen, sedan klipper de ut texten med mönstersax och vi sätter upp dem på väggen tillsammans med deras bild/foto.

Arbetsuppgifter

• Efter att vi varit inne och tittat på en konsert tillsammans, återberättade vi tillsammans muntligt vad vi gjort. Samtidigt tittade vi på foton som vi tagit.
• Eleverna fick därefter måla en bild från utflykten tillsammans med sin skrivkompis.
• Lektionen därpå tittade vi på elevernas teckningar för att sedan skriva en gemensam orientering (inledning) till en återgivande text.
• Strukturen de fick till texten var att de skulle börja med orienteringen som vi skrev gemensamt. Därefter skulle de använda sig av tidsorden ”först”, ”sedan” och ”till slut” för att bygga upp resten av texten.
• Eleverna gick därefter till iPadsen tillsammans med sin skrivkompis för att skriva en egen text.
• När texterna var färdiga skrev vi ut dem. Eleverna läste dem högt för oss innan de klippte ut texterna och satte upp dem på väggen. Här kan ni läsa mer om lektionen och se elevexempel:

http://frokenkarin.moobis.se/2014/12/16/vi-fortsatter-med-personligt-atergivande-text/

Lärarens reflektioner

Det är andra gången som vi skriver personligt återgivande text. Det är mycket viktigt att de får rätt stöttning i sitt skrivande av oss vuxna i form av t.ex. gemensamt skrivande och uppbyggnad av struktur.

Kopplingar till Lgr 11 – vad?

Förmåga

• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
• Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

Läsa och skriva
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
• Skapande av texter där ord och bild samspelar.
• Handstil och att skriva på dator.
• Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
• Sambandet mellan ljud och bokstav.

Tala, lyssna och samtala
• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare.
• Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Kunskapskrav åk 3

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy