Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Konkreta substantiv – Till tandläkaren

Syfte

Uppmärksamma skillnaden mellan konkreta och abstrakta substantiv eller samla olika sorters substantiv eller gestalta en känsla eller skapa förutsättningar för att skriva en beskrivande, målande och spännande historia!

Läraren reflekterar

Olika situationer lämpar sig väl att använda för att låta elevernas fantasi skena iväg. Att gå till tandläkaren är en sådan.

Metod – Inför skrivandet

Vi börjar med att samla ord som eleverna associerar med tandläkarens väntrum och undersökningsrummet. Dessa samlas i fem rader kategoriserade under de fem sinnena.

Senast jag gjorde detta samlade eleverna bland annat dessa ord:

  • SE: Tandborste, klocka, magasin, patienter, vita rockar, plastblommor, expedition, kassa, redskap, planscher, löständer.
  • HÖRA: Spottsug, radio, sekundvisare, borr, skrik, ”aj”, röntgen, fotsteg.
  • LUKTA: Flour, tandkräm, rengöringsmedel, svett, parfym.
  • KÄNNA: Borr, svett, puls, hjärtat slå, stickningar, domningar, ilningar, petande.
  • SMAKA: Blod, metall, tandkräm, flour.

Skrivuppgiften

Eleverna får följande instruktion: Använd många konkreta substantiv och de fem sinnena för att låta läsaren förstå att personen i väntrummet är nervös. Skriv från ögonblicket att personen kommer in i väntrummet, väntar på sin tur, till att denne sätter sig ned i tandläkarstolen inne i undersökningsrummet.

Elevexempel – En inledning

Jag tittar upp mot klockan och ser hur sekundvisaren springer fortare och fortare. Varje rörelse leder fram mot det jag helst vill undvika. Donk, donk, donk ekar i mitt huvud i sekundvisarens takt. Ett litet barn skriker för sitt liv och smärtan som barnet känner letar sig in i mottagningens alla rum.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Central innehåll*

Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy