Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Komplicerad Unik Fantastisk

Syfte

Beskriva sig själv, eller någon annan i jag-form, med låten Komplicerad av Miss Li som förebild.

Läraren reflekterar

Vi ägnade en lektion till att skriva en dikt/refräng/låttext om vad som gör oss unika. Visa eleverna att se hur raderna kan rimma på slutet. Miss Li rimmar på alla fyra första raderna (aaaa), men man kan lika gärna rimma på varannan rad (abab) eller kanske hålla ihop raderna parvis (aabb). Rimlexikon är guld värt i den här uppgiften. Avsluta gärna med att läsa upp texterna för varandra. Eleverna får självklart välja om de vill skriva om sig själva eller någon annan. 

Metod

STEG 1: Lyssna på Komplicerad av Miss Li.
STEG 2: Vi läser refrängen tillsammans:

Ett, är vaken varje natt

Och två, jag dricker varje slatt
Och tre, jag kan va helt besatt
Och fyra, gå till arg från skratt
På fem, jag kompromissar knappt
Så sex, spring hem det snabbt
Kan lista mera för jag är komplicerad

– Hur är hon egentligen?

STEG 3: Fundera på vad som gör dig eller den du vill beskriva unik – Gör en lista.
STEG 4: Formulera din lista till en egen refräng – Härma Miss Li. Använd rimlexikon vid behov.

Lektionen i en presentation


Ladda ned och redigera presentationen och lektionsupplägget

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy