Årskurs 7-9

Religion

Komma ut – film om homosexualitet

Syfte

Uppgiften utmanar eleverna i att föra resonemang om livsfrågor och värderingar som rör sexuell läggning.

Läraren reflekterar

Att använda film som utgångspunkt i samtal om så svåra ämnen som sexualitet underlättar. Eleverna kan använda personerna i filmen som referens och slipper således göra kopplingar till sig själva och sin omgivning.

Metod

Dela in arbetet i två delar. Första passet ser eleverna filmen och diskuterar frågorna (gärna i mindre grupper eller parvis). Ta en fråga i taget och låt eleverna samtala, tänka och skriva i olika ordning.

I andra passet delas klassen in i grupper och tilldelas uppgifter enligt nedan. Grupperna får cirka 45 minuter på sig att slutföra uppgiften. Därefter redovisar varje grupp sina arbeten och läraren lyfter frågeställningar i hela gruppen.

Titta på filmen In a Heartbeat eller någon liknande.

Förslag på frågor – Redogöra – Analysera

 • Sammanfatta handlingen – vad händer?
 • Var utspelar sig handlingen, i vilken miljö?
 • Hur är karaktärerna?
 • På vilka sätt visar de sin kärlek?
 • Hur vet vi att de har svårt att visa sin kärlek?

Att fundera på – utanför filmen

 • Hur skulle det vara att komma ut på din skola? Känner du till någon som är homosexuell?
 • Hur skulle du reagera om någon i din närhet kom ut?
 • Hur hanterar du eventuella fördomar om homosexuella?

Fortsättning (arbetspass 2)

Ni bestämmer om personerna ska råka ut för motstånd och fördomar eller om de möts av förståelse och acceptans. Skriv en kort novell om:

 • Den faktiska handlingen, samt att båda kommer ut! Vad händer sen?
 • Den faktiska handlingen, men att den ena killen inte vågar komma ut. Vad händer?
 • Handlingen ur en förälders perspektiv. Hur reagerar denne när de berättar?
 • Handlingen ur vännernas perspektiv. Vad händer när de får veta?

Att gå vidare

Undersök hur homosexualitet uppfattas i olika delar av världen.

Lgr 11 Förmåga 

Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.

Centralt innehåll 

Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Kunskapskrav 

Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy