Årskurs 7-9

Religion

Komma ut – film om homosexualitet

Syfte

Uppgiften utmanar eleverna i att föra resonemang om livsfrågor och värderingar.

Läraren reflekterar

Att använda film som utgångspunkt i samtal om så svåra ämnen som sexualitet underlättar. Eleverna kan använda personerna i filmen som referens och slipper således göra kopplingar till sig själva och sin omgivning.

Metod

Dela in arbetet i två pass. Första passet ser eleverna filmerna och diskuterar frågorna (gärna i mindre grupper eller parvis). Tänk på att varva reception, perception och produktion. Ta en fråga i taget och låt eleverna samtala, tänka och skriva i olika ordning.

I andra passet delas klassen in i grupper och tilldelas uppgifter enligt nedan, olika stoff och redovisningsmetoder. Grupperna får ca 45 minuter på sig att slutföra uppgiften. Därefter redovisar varje grupp sina arbeten och läraren lyfter frågeställningar i hela gruppen.

Titta på någon av filmerna:  En eftermiddag och/eller In a Heartbeat

Förslag på frågor – Redogöra

 • Sammanfatta handlingen – vad händer?
 • Var utspelar sig handlingen, i vilken miljö?

Analysera

 • Hur är karaktärerna?
 • På vilka sätt visar han sin kärlek redan?
 • Hur vet vi att han har svårt att visa sin kärlek?

Reflektera

 • Varför har han så svårt att visa sin kärlek?
 • Vad skulle hända om han berättade? I bästa fall? I värsta fall?
 • Hur skulle det vara att komma ut på din skola? Känner du till någon som är homosexuell?
 • Hur skulle du reagera om någon i din närhet kom ut?
 • Hur hanterar du eventuella fördomar mot homosexuella?

Fortsättning (arbetspass 2)

Gör en film, en radioteater, ta en fotoserie, rita en bildserie, gör en teater, skriv en novell eller dikt om:

 • Den faktiska handlingen med att båda kommer ut!
 • Den faktiska handlingen, men att han inte vågar komma ut.
 • Förälders situation. Hur reagerar de när han berättar?
 • Vännernas situation. Vad händer när de får veta?
 • Någon av karaktärerna i vuxenlivet.

Fördjupning
Undersök hur homosexualitet uppfattas i olika delar av världen.

Lgr 11 Förmåga 

Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.

Centralt innehåll 

Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Kunskapskrav 

Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy