Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Kollage av remsor blir ett djur

Syfte

I samband med ett mer omfattande bokstavsarbete om Uu – som i uv och uggla – gjordes dessa kollagebilder. Under arbetets gång utvecklar eleverna kunskaper om hur bilder kan skapas med olika metoder och material.

Läraren reflekterar

Det jag gillar med uppgiften är att eleverna skapar något tillsammans och att det är en lång arbetsprocess. Genom att måla gemensamt på större papper tränar eleverna även på att samarbeta och att det i deras slutprodukt även finns “fjädrar” som deras klasskamrater målat. Det går utmärkt att göra andra djur på samma sätt, till exempel hund eller katt. Efter en lång, rolig och lärorik skapandeprocess blev det superfina slutprodukter. Gissa om eleverna var stolta.

Metod

STEG 1: Eleverna målar och ritar på fri hand på ett större papper med vax- och/eller oljepastellkritor. Om man vill kan eleverna byta plats med varandra, till exempel genom att flytta ett steg åt vänster, vid upprepade tillfällen. 

STEG 2: Eleverna färglägger därefter hela papperet flödigt med temperafärger (vattenfärger). Vi använde oss av svampar med lagom mycket vatten och färg. Konturerna och/eller bilderna som de feta kritorna bildat slår bort vattnet och vattenfärgen tränger ner i pappret och färgar bakgrunden.

STEG 3: När målningen har torkat får eleverna varsin del av den större målningen och river remsor. Dessa remsor klistras fast på ett A3-papper. Vi använde oss av tapetklister. Först klistrar de ett “kors” och fyller ut ytorna som bildas med mindre remsor. Det blir effektfullt om remsorna hänger utanför papperet (visas för eleverna).

STEG 4: Läraren visar hur ögon och näbb kan ritas (på tavlan). Eleverna använder ett A4-papper och ritar på fri hand. Viktigt att visa eleverna ungefär hur stora ögonen och näbben ska vara (på papperet) så att de inte blir för små. Ögonen och näbben färgläggs och konturerna förstärks med svart tusch. Man kan också använda en mall (kopieras) om man vill (medföljer som PDF längst ned). 

Vill man att ögonen ska bli mer effektfulla, lär man eleverna att börja med en mörkare färg (t ex brandgul) runt yttre kanten och sedan ljusare färg (gul) mot mitten/pupillen. 

STEG 5: Klipp ut ögonen och näbben och testa var på bilden de passar bäst. Klistra fast!

STEG 6: En kollagebild kan man arbeta vidare på genom att teckna eller måla på delar av bilden. Med pastellkrita målade vi streck som bildade konturen på ugglan/uvens “ansikte”.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy