Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Knöla och kasta ordet

Syfte

Jag använder den oftast för att repetera ord och begrepp, men tävlingen går också utmärkt att använda för att skapa en förförståelse för ett nytt område, alternativt friska upp minnet angående något det var ett tag sedan eleverna jobbade med.

Lärarens tankar om tävlingen

En lekfull tävling som går snabbt och som kräver att eleverna jobbar tillsammans. Eleverna tycker att det är roligt!

Kortfattat om tävlingen

I korthet går tävlingen ut på att du ställer en fråga till klassen. Eleverna kommer i grupper om 2-4 personer överens om ett svar och skriver ner det på ett papper. När du säger till så håller alla grupper upp sina svar. Alla grupper som svarat rätt skickar fram en elev, en “kastare”. Kastarna knölar ihop svaret och kastar det mot papperskorgen. Alla som träffar får poäng. Laget med flest poäng vinner.

Tävlingen går ut på att elever jobbar ihop (två-fyra elever/grupp) om att svara på frågor som har enkla svar, till exempel ämnesrelaterat ”Vilket 100-tal levde Strindberg på” eller skolrelaterat ”Vilket rum sitter kuratorn i?” funkar lika bra.

Tillvägagångssätt

Eleverna skriver svaret på en lapp och håller upp så att läraren ser. Alla lag som svarat rätt utser varsin kastare som knölar ihop lagets svar och kastar det mot papperskorgen från enpoängs- eller tvåpoängslinjen i klassrummet. Träff = poäng.

Steg för steg-instruktioner

 1. Formulera ett antal frågor. Har du 20 frågor så tar tävlingen förmodligen runt en timme. Frågorna behöver ha enkla svar. Flervalsfrågor kan också fungera. Du kan läsa upp frågorna för eleverna eller du kan ha dem i en presentation. Vill du ha flervalsfrågor så är ett presentationsprogram definitivt att föredra eftersom eleverna då ser alternativen och slipper hojta för att be dig repetera.
 2. Förbered svarspapper. A5-storlek är lagom. Varje grupp behöver ha ett papper per fråga.
 3. Dela in eleverna i grupper om 2-4 och rita upp en poängtavla på tavlan.
 4. Placera ut en papperskorg och markera enpoängslinjen och tvåpoängslinjen på golvet med tejp, någons sko eller vad som helst.
 5. Gå igenom reglerna med eleverna. Sedan kör ni!

Exempel på frågor


Redigera eller spara presentationen
 (Powerpoint, PDF eller redigera i Google)

Några tips!

 • Råd eleverna att diskutera tyst. Om någon i ett annat lag hör vad de säger och knycker svaret så är det fullt tillåtet!
 • Man kan låta eleverna turas om att vara kastare eller låta lagen utse en som kastar alla gånger. Kanske har du någon elev som skulle må bra av att få glänsa lite, till exempel?
 • Handlar frågorna om ny information eller om något du misstänker har fallit i glömska så kan du låta eleverna kolla upp svaren via nätet eller i sina böcker. Det kan fungera bra som ett lite annorlunda sätt att skapa förförståelse för ett nytt område.
 • Överväg poäng för sportsligt uppträdande. Du är enväldig domare så om alla grupper utom en välter klassrummet över ända går du fram till tavlan och ger poäng till den tysta gruppen. Då blir de ystra grupperna lugna ganska kvickt!
 • På samma sätt kan du ge alla grupper utom den som häcklar de andra lagen poäng. Man får helt enkelt utnyttja alla till buds stående möjligheter för att undvika att tävlingen urartar till ett sjöslag 🙂

Lgr22 Syfte*

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Betygskriterier*

Eleven söker och väljer med god säkerhet information från olika källor och presenterar informationen på ett väl fungerande sätt, med egna formuleringar, ämnesrelaterat språk samt citat och källhänvisningar.

* svenska, årskurs 7-9

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy