Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Knackningar

Syfte

Läsa en deckare och fundera på vad en ”hjälte” är, eller vem som är en hjälte?

Läraren reflekterar

Till frågorna nedan skriver eleverna loggbok före vi samtalar om frågorna. Då får de tid att formulera sina tankar. Dessa skrivstunder är ofta ganska korta (4-8 minuter/tillfälle). Eleverna hinner skriva ganska mycket på en bestämd tid. Deckaren lämpar sig väl att läsa i ett större sammanhang. Förslag på textmöten finns här

Metod och frågor till texten

Novellen lämpar sig väl att högläsa, men det går såklart att göra på många sätt. Dessa frågor kan fungera som tankestopp eller som frågor efter läsningen.

Efter första inre monologen (sid 4-6):

 • Vad vet vi om kvinnan (DU)?
 • Vad vet vi om mannen?
 • Varför pratar han engelska, tror du?

Vi läser till om med ”hålla likörflaskan sällskap” på sid 13 (före andra monologen):

 • Vad vet du om Molly?
 • Vad kan du anta om Molly (baserat på något i texten)?

Efter andra inre monologen (sid 13-15):

 • Vad vet du nu om Sara? Vem är hon?
 • I vilket syfte kom hon till Sverige? Hopp och förväntningar?
 • Hur kom hon till Sverige?
 • Vilka har hon haft kontakt med?
 • Vad kan ”trång lägenhet med fem andra tjejer” och ”en stor parkering bakom tågstationen” och ”på kvällen kom män dit i sina bilar” avslöja?

Efter andra telefonsamtalet till polisen (sid 17):

 • Förklara hur Molly drar den slutsats hon gör när hon läser tidningen. Varför gör hon det?
 • Vilket bemötande får Molly av polisen? Hur kan det förklaras?

Efter läsningen:

 • Skriv under rubriken Molly – en en hjälte? Det är ganska vanligt att hjälten är superstark, snäll och allmänt perfekt. Så är det inte i denna novell. Hur påverkas din “bild av hjälten” av kvinnan som ju är en ganska sargad människa? Inte alls eller mycket? Är Molly en hjälte?
 • Nu vet vi mer om Saras bakgrund och öde. Varför blev just Sara offret?
 • Vad händer sedan? Sara kommer med stor sannolikhet att söka upp Molly på sjukhuset. Vad säger de till varandra, tror du?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Betygskriterier 

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy