Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Knackningar

Syfte

Läsa en deckare och fundera på vad en ”hjälte” är, eller vem som är en hjälte?

Läraren reflekterar

Till frågorna nedan skriver eleverna loggbok före vi samtalar om frågorna. Då får de tid att formulera sina tankar. Dessa skrivstunder är ofta ganska korta (4-8 minuter/tillfälle). Eleverna hinner skriva ganska mycket på en bestämd tid. Deckaren lämpar sig väl att läsa i ett större sammanhang. Förslag på textmöten finns här

Metod och frågor till texten

Novellen lämpar sig väl att högläsa, men det går såklart att göra på många sätt. Dessa frågor kan fungera som tankestopp eller som frågor efter läsningen.

Efter första inre monologen (sid 4-6):

 • Vad vet vi om kvinnan (DU)?
 • Vad vet vi om mannen?
 • Varför pratar han engelska, tror du?

Vi läser till om med ”hålla likörflaskan sällskap” på sid 13 (före andra monologen):

 • Vad vet du om Molly?
 • Vad kan du anta om Molly (baserat på något i texten)?

Efter andra inre monologen (sid 13-15):

 • Vad vet du nu om Sara? Vem är hon?
 • I vilket syfte kom hon till Sverige? Hopp och förväntningar?
 • Hur kom hon till Sverige?
 • Vilka har hon haft kontakt med?
 • Vad kan ”trång lägenhet med fem andra tjejer” och ”en stor parkering bakom tågstationen” och ”på kvällen kom män dit i sina bilar” avslöja?

Efter andra telefonsamtalet till polisen (sid 17):

 • Förklara hur Molly drar den slutsats hon gör när hon läser tidningen. Varför gör hon det?
 • Vilket bemötande får Molly av polisen? Hur kan det förklaras?

Efter läsningen:

 • Skriv under rubriken Molly – en en hjälte? Det är ganska vanligt att hjälten är superstark, snäll och allmänt perfekt. Så är det inte i denna novell. Hur påverkas din “bild av hjälten” av kvinnan som ju är en ganska sargad människa? Inte alls eller mycket? Är Molly en hjälte?
 • Nu vet vi mer om Saras bakgrund och öde. Varför blev just Sara offret?
 • Vad händer sedan? Sara kommer med stor sannolikhet att söka upp Molly på sjukhuset. Vad säger de till varandra, tror du?

Lgr 11 Förmåga 

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Kunskapskrav 

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy