Årskurs 1-3

Bild

Klipp och klistra med komplementfärger

Syfte

Att bli bekant med färgcirkeln och hur träna på hur komplementfärger kan användas.

Läraren reflekterar

Det är ett enkelt sätt att skapa häftiga färgupplevelser. Eleverna kan med enkla medel skapa små konstverk som ”syns”. De tycker att det är roligt!

Metod

Med komplementfärger menas de färger som ligger mitt emot varandra i färgcirkeln. Ofta använder vi komplementfärger för att förstärka färgupplevelsen av närliggande färger, något vi ofta kan se i reklam och logotyper. Tänk också på julens färger – rött och grönt, eller påskens gula som ofta förstärks med lila.

Barnen fick välja vilka två komplementfärger som de ville arbeta med och skapa ett eget konstverk utifrån. Här tränade vi inte bara på komplementfärger utan även på motoriken när vi fick klippa och klistra en hel del.

Exempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en bild, till exempel linjer och färg.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy