Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Klassrumsbibliotek

Syfte

Läsfrämjande åtgärd.

Läraren reflekterar

Gäddgårdsskolan är gammal, sliten och alldeles för liten. Varje sal är uppbokad och grupprummen likaså. Jag har svenska i fyra olika salar, varav en avsedd för kemi. Således samsas många ämnen om utrymmena i många salar. Utrymmet att sätta sin prägel på rummet är därmed begränsat. Biblioteket är tre trappor upp i ett undangömt rum och bemannas av en litteraturtokig lärare (Sven) när han har tid. Han är ju lärare på 100% också.

Även om skollag och direktiv säger något annat tror jag inte att bilden ovan utgör något undantag. Särskilt inte för små kommuner. Att läsa om skolor med bemannade bibliotek, skolans hjärta, framstår nästintill som en utopi. Det obemannade biblioteket, tre trappor upp i det undangömda rummet är inte så välbesökt. Kan inte Muhammed komma till berget får vi väl flytta berget

Metod

Just nu utrustar flera svensklärare klassrum med minibyråer fyllda till brädden av böcker. För att göra lite ”reklam” för böckerna tänker vi använda Anne-Marie Körlings idé 90 sekunders högläsning. Vi har börjat med några böcker hemifrån, tänker leta på loppis och fynda på kommande bokrea. Principen för denna utlåning ska nämligen vara…

Låna eller byt en bok. Lämna tillbaka när du läst klart!

Ingen krav på registrering. Kommer boken tillbaka gör den det och om den inte skulle återlämnas har en elev fått en bok! Trevligt!

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Skönlitteratur för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy