Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Klassens bibliotek

Syfte

Eleverna ger positiv återkoppling till varandras skrivande.

Läraren reflekterar

Eleven utvecklar sitt skrivande genom att läsa andra texter. När jag var klasslärare samlade vi alla berättelser i ”Klassens bibliotek”. Det var mycket uppskattat att läsa andras berättelser – och få tillbaka den egna fylld av positiva kommentarer.

Metod

Eleverna skriver en berättelse för publicering. Eleven kan när utkastet är klart:

Publicera i Klassen bibliotek

Samla ihop texten, titelsidan och bifoga en sida med ”Vad tyckte folket” längst bak. Där får klasskompisarna skriva  positiva  kommentarer om texten. Samla alla berättelser i ”Klassens bibliotek”. När eleverna vid läsårets slut får tillbaka sina texter har de fått massor av positiv feedback.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy