Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Klassen analyserar min favoritbok

Syfte

Aktiviteten uppmuntrar till läsning och samtal, samt analys av böcker.

Läraren reflekterar

Att låta barnen ta med sig sin favoritbok stärker individen. Barnen är ofta stolta över att läsa upp eller få boken uppläst, samt få berätta egna och höra andras tankar kring texten. Eleverna lär dessutom lära känna varandra genom litteraturen. En höjdare!

Metod

Eleven tar med sig sin ”barnfavoritbok”, till exempel en bilderbok. Läraren avgör i samtal med eleven hur boken ska presenteras och läsas upp. Läsning och boksamtal bör genomföras under samma pass, men om boken är omfattande får fler lektioner tas i anspråk.

Arbetsuppgifter och genomförande

 • Eleven berättar (kortfattat) vad boken handlar om, alternativt ritar upp ett persongalleri på ritblock.
 • Eleven berättar om bokens ”historia”, vad den betyder, vem som tipsat om den, läst den och så vidare.
 • Läsningen genomförs.
 • Läsningen avslutas med boksamtal. Läraren hjälper till med frågor.

Exempel på rubriker i boksamtalet

 • Sammanfatta handlingen.
 • Analysera tid och plats: var och när utspelar sig handlingen. Hur vet vi det? Ge exempel.
 • Analysera huvudpersoner: utanpå, omkring, men framförallt inuti: hur är, känner, tänker personerna? Varför gör de som de gör? Vad får det för konsekvenser?
 • Reflektion: Vad tänker du på när du hör berättelsen? Har du varit med om något liknande? Hur hade du gjort? Går det att göra på något annat sätt? Vad hade det lett till?
 • Omdöme: Vad tycker du om texten? Varför tycker du så?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

* årskurs 1-3

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy