Årskurs 1-3

Rastverksamhet

Kasta gris

Syfte

En rolig lek som många kan leka tillsammans. Det fordras billigt material och är enkel att genomföra. Relativt snabb lek som går att leka med många barn. De kunde delta en gång eller många gånger. Det var bara att ställa sig sist i kön igen om man ville kasta fler gånger.

Metod

Material som ni behöver:

  • Grisar av plast (gärna olika)
  • Rockring
  • Lock från en hink
  • Hopprep, koner eller gatukrita att markera linjen där eleverna ska stå.

Så här gjorde vi
Markera startlinjen med gatukrita eller ett hopprep. Vi lade ut ett hinklock på marken och runt locket lade vi en rockring. Eleverna kastar sina grisar och får poäng efter hur och var de landar. Om den landar på locket i mitten så får man tio poäng, om den landar innanför rockringen men utanför locket så är det fem poäng. Om grisen står upp när den landat får man fem extrapoäng för den grisen. Vi ställde ut en tavla som vi skrev upp deltagarna och deras högsta poäng. Då kunde man sudda sin poäng och ändra om man fick högre vid nästa omgång.

Reflektioner från pedagoger

Så kul att några grisar kan ge så mycket glädje på en rast. Allt ifrån elever i förskoleklass till elever i år sex var med och lekte och kastade grisar. Det var få som fick grisarna att stå på benen när de landade men de som lyckades fick extra jubel. Det var många som ville kasta om, och om och om igen. Vi kommer att kasta gris fler raster framöver.

Reflektion från elever

Eleverna tyckte det såg enkelt ut men när de provade så tyckte de att det var klurigt att få den att landa på tiopoängsringen i mitten. Många ville kasta både två och fler gånger för att förbättra sitt eget resultat.

Lgr 11

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy