Årskurs 4-6

Teknik

Föregående tips Nästa tips

Kända byggnader – skapa autentiska och hållfasta konstruktioner

Syfte

Syftet är att antingen använda kända konstruktionstekniker eller att utmana elevernas kreativitet till att skapa kopior av kända byggnadsverk. Eleverna får använda olika tekniker, tänka och samtidigt sätta ord på vad och hur de bygger.

Läraren reflekterar

Som lärare kan du följa en hel process, från tanke till färdig produkt. Processen blir lika viktig som uppgiften. Ett plus är att uppgiften passar väldigt bra som lära-känna-varandrauppgift.

Metod

Uppgiften går ut på att bygga en känd byggnad med hjälp av en viss mängd material (till exempel wellpapp, papper, tejp, tråd). Lämpligt att genomföra i mindre grupper om 2-4 elever. Antingen går läraren igenom olika konstruktioner och tekniker (olika broar, bärande väggar, valv, avlastningar) innan uppgiften utförs eller efter.

Uppgiften blir därmed antingen baserad på lärarens genomgång eller elevernas kreativa kraft.

Byggandet kan genomföras under 1-2 lektioner (cirka 100 minuter). Därefter väntar en tävling där eleverna antingen betygsätter varandras (utifrån teknisk konstruktion/hållfasthet/överensstämmer med originalet) och/eller gissar på varandras byggnader. De får poäng utifrån kriterierna ovan, rätt antal gissningar på andras byggnader, samt för hur många som gissar rätt på deras byggnad.

Självklart följer läraren upp varje byggnad och låter eleverna berätta hur de tänkt när de skapade byggnaden. Återkoppla till konstruktionstekniker och mekanismer.

Förslag på byggnader

Kinesiska muren, Globen, Eiffeltornet (Bild: Jarno), Golden Gate-bron, Kaknästornet, London Eye, Big Ben, Triumfbågen, Empire State buildning, Frihetsgudinnan, Colosseum, den egna skolan.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Centralt innehåll 

Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.

Betygskriterier 

Eleven genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten på ett väl genomarbetat sätt. I arbetet formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör dokumentationer där intentionen i lösningen är väl synliggjord.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy