Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Kamratrespons med struktur

Syfte

Eleverna tränar på att identifiera kvaliteter i olika texter och förbättra sin egen text.

Läraren reflekterar

Jag jobbar alltid med respons som är väldigt riktad (som man frågar får man svar), och i det här fallet var det en krönika som skrivits. Mallen är alltid formad utifrån instruktioner och texttyp. Eleverna tycker att det är ett smidigt sätt att jobba och det är väldigt uppskattat!

Metod – så går jag tillväga

Jag skriver ut alla texter, häftar ihop med responsmallen och delar sedan ut till eleverna. Alla texter är anonyma (jag har tre paralleller, så jag blandar fritt), men den som ger respons skriver sitt namn på pappret. Jag har numrerat varje text och har samma nummer i klasslistorna för att jag lätt ska kunna avkoda (men numreringen är också random och utan system – först i min inkorg blir 1 och så vidare). Eleverna får en lektion på sig att ge respons och sedan får man en lektion att göra slutliga förändringar i sin text innan jag läser och bedömer. Jag tittar då på de olika utkasten och ser hur de har utvecklats utifrån respons (eller bara genom att man faktiskt fått läsa en annan elevs text).

Instruktioner till eleverna – och några frågor

Du ska nu få läsa någon annans krönika. Ditt jobb blir att så noga som möjligt svara på frågorna nedan för att på så sätt hjälpa textförfattaren att förfina sina texter så att de kommer ännu närmre perfektionen. Kom ihåg att svara utförligt och att hela tiden motivera dina tankar och åsikter. Obs! Fastna inte i små språkliga detaljer, försök att se helheten! Tänk också på hur du säger något, din ton är viktigt när du ger respons.

Frågor:

  1. Hur tycker du att textförfattaren förhåller sig till instruktionen? Saknas något eller finns det några tillägg i texten som inte borde vara med enligt dig? Motivera!
  2. Rubriken ska passa krönikan på så vis att den får läsaren att vilja läsa vidare. Ett annat alternativ är att det tydligt framgår vad texten ska handla om när man ser rubriken. Hur fungerar den här rubriken? Motivera ditt svar! Kan du ge ett exempel på en alternativ rubrik som du tycker skulle passa till krönikan?
  3. Inledningen ska fånga läsarens intresse. Den ska dessutom presentera textförfattarens åsikt. Gör inledningen det? Motivera! Villken är åsikten som presenteras? Skriv ned den.
  4. Vilka argument använder textförfattaren? Skriv ned dem. Är det bra argument? Motivera! Vilka andra argument tycker du att man skulle kunna använda när man argumenterar för just den här åsikten?
  5. I textens avslutning så ska det finnas någon slags slutsats, gärna i form av en uppmaning. Finns det en uppmaning i den här texten? Skriv ned den. Om det inte finns en uppmaning, är det ändå en tydlig avslutning? Motivera!

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Betygskriterier*

Eleven för utifrån givna exempel välutvecklade resonemang om några aspekter av språk och språkbruk i Sverige och Norden.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy