Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Kalejdoskop

Syfte

Upptäcka mönster i vår vardag och lära sig hur man kan skapa ett eget kalejdoskop.

Läraren reflekterar

Den här sortens uppgifter kan vara till synes enkla, men de kräver ett visst tålamod. Därför brukar jag ibland låta eleverna fundera på och beskriva arbetsprocessen. De får beskriva sina tankar om uppgiften och arbetet så utförligt som möjligt. Eleverna skriver om påståenden och frågeställningar som exempelvis:

Jag är mest nöjd med… eftersom…
Jag skulle vilja ändra på…
Varför skulle din bild bli bättre om du gjorde den ändringen?

Metod

Jag berättade för eleverna var mönster i vår vardag finns, till exempel tapeter, kuddfodral eller naturen. Därefter visade jag eleverna steg för steg hur man gör ett kalejdoskop:

  • Vik ett A4-papper två gånger så det bildas fyra lika stora ytor.
  • Rita upp ditt mönster på EN av ytorna och kalkera sedan över mönstret med blyerts på alla ytor så att du får effekten av ett kalejdoskop. Använd ljusbord eller håll upp papperet mot ett fönster.
  • Fyll i linjerna på papperets framsida med tunn tuschpenna eller svart färgpenna.
  • Färglägg fälten noga med färgpennor eller vattenfärg.​
  • Montera ditt färdiga mönster på färgad eller svart bakgrund.

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.

Betygskriterier*

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy