Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Just nu-dikter

Syfte

Skriva korta texter om vad som händer ”just nu”.

Läraren reflekterar

Lotta Olssons Just nu med illustrationer av Olof Landström är en underbar bilderbok men detaljrika och fantasifulla bilder. Varje uppslag består av fyra rader på rim som beskriver livet som pågår just nu runt om i världen. Boken inleds med raderna:

Nu föds en mus
Nu dör ett knott
Nu rivs ett hus
Nu byggs ett slott

Metod

Jag läste boken för mina nyanlända elever. Vi läste texten på smartboarden och letade efter varje mening i bilden. 

Vi läste högt tillsammans. Boken är full av nya ord och tillsammans med bilderna lockades vi till samtal om allt möjligt, vardagliga ting, väder, livet förr och nu och texten tog oss till olika delar av världen.

Som alltid när vi jobbar arbetar med en bok vill jag att eleverna ska skriva efter läsningen. Den här gången ville jag att de skulle skriva om vad de tänker händer i världen just nu men utan att skriva på rim.

Vi pratade om att verbet är på andra plats. Eftersom vi inte arbetat med meningar i passiv sats skrev jag mina exempelmeningar i aktiv sats. Eftersom samtliga elever är nybörjare, var det inget som någon reflekterade över.

Mitt exempel:

Nu jobbar en flicka med sin läxa.
Nu läser en man en bok.
Nu lyssnar ett barn på musik.
Nu springer en hund efter en boll.

Sedan skrev vi tillsammans:

Nu spelar en pojke R65.
Nu läser en pojke en kartbok.
Nu springer en tjej omkring utomhus.
Nu spelar en kvinna Xbox.

Nu drömmer ett barn i Japan om sushi.
Nu tittar ett marsvin på alla träd.
Nu fryser en hund och en katt på Nordpolen.

Sedan fick de skriva på egen hand. Jag uppmanade eleverna att skriva både om människor och djur och även var i världen detta pågick.

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll* 

Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy