Årskurs 1-3

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Jämna tiotal

Syfte

Träna på addition och subtraktion med jämna tiotal. Syftet är även att eleverna ska förstå likhetstecknets betydelse, se matematiska likheter och träna på att lösa uppgifter med öppna utsagor.

Läraren reflekterar om förutsättningar

Det är viktigt att eleverna har automatiserat Lilla Plus och Lilla Minus och ser sambandet mellan 4-1 och 40-10. Därför började jag med relativt enkla additions- och subtraktionsuppgifter (som PDF: Tiotal addition och subtraktion).

Metod

Jag introducerade området med laborativa övningar som vi gjord tillsammans i en stor ring. Alla barn hade tio tiotalsstavar framför sig. Några förslag på aktiviteter:

  • Räkna tio-skutt från 0 till 100 (framlänges) och från 100 till 0 (baklänges) och lägg samtidigt ut tiotals-stavarna.
  • Tala om vilket tal som är 10 mer, 20 mer, 30 mer än ett givet tiotal t ex 40+10, 40+20, 40+30 och så vidare. Läraren visar det givna talet i en Powerpoint presentation eller skriver talet på tavlan.
  • Tala om vilket tal som är 10 mindre, 20 mindre, 30 mindre än ett givet tiotal t ex 50-10, 50-20, 50-30 och så vidare.
  • Tala om vilket jämnt tiotal som ligger precis mitt emellan två givna tiotal t ex mellan 40 och 60, mellan 10 och 50, mellan 50 och 90 osv (en tallinje med jämna tiotal kan behövas).
  • Använda gungbrädan och tiotalsstavar för att öka förståelsen för likhetstecknets betydelse.
Gungbrädan i matematiken

Nästa steg är öppna utsagor med jämna tiotal (som PDF längst ned). Övningarna av typen:
__ – 30 = 50 vållar störst huvudbry. Jag brukar förklara uppgiften så här: Du går till affären och handlar en leksak för 30 kr. Du tittar i din plånbok och ser att du har 50 kr kvar. Hur mycket pengar hade du i din plånbok innan du handlade din leksak?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier.

Centralt innehåll

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Vid addition och subtraktion väljer och använder eleven skriftliga räknemetoder med tillfredsställande säkerhet. Eleven hanterar enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy