Årskurs 1-3

Bild

Föregående tips Nästa tips

Jag från ett grodperspektiv

Syfte

Utforska konstens grunder om rum/perspektiv. Relevanta begrepp i sammanhanget är grodperspektiv och fågelperspektiv.

Läraren reflekterar

Denna uppgift lämpar sig väl att genomföra i par.

Metod

STEG 1: Jag visade en presentation med bilder från internet. Här finns några att välja på: Grodperspektiv 

STEG 2: Eleverna ska skapa en bild av sig själva stående på alla fyra där delar av kroppen ses i grodperspektiv. De fick arbete två och två för att få till händer och fötter. När händerna och fötterna är på plats ritas resten av kroppen.

Samarbete - att rita en bild av sig själv ur grodperspektiv
Skisser av ett självporträtt ur grodperspektiv

STEG 3: Fyll i konturerna med en kraftig(are) penna. Färglägg bilderna.

Elevexempel

Jag ur ett grodperspektiv

LGR 11 Förmåga (kopplingar till åk 4-6)

Skapa bilder med olika tekniker och material.

Centralt innehåll

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Kunskapskrav

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy