Årskurs 4-6

Bild

Jag från ett grodperspektiv

Syfte

Utforska konstens grunder om rum/perspektiv. Relevanta begrepp i sammanhanget är grodperspektiv och fågelperspektiv.

Läraren reflekterar

Denna uppgift lämpar sig väl att genomföra i par.

Metod

STEG 1: Jag visade en presentation med bilder från internet. Här finns några att välja på: Grodperspektiv 

STEG 2: Eleverna ska skapa en bild av sig själva stående på alla fyra där delar av kroppen ses i grodperspektiv. De fick arbete två och två för att få till händer och fötter. När händerna och fötterna är på plats ritas resten av kroppen.

Samarbete - att rita en bild av sig själv ur grodperspektiv
Skisser av ett självporträtt ur grodperspektiv

STEG 3: Fyll i konturerna med en kraftig(are) penna. Färglägg bilderna.

Elevexempel

Jag ur ett grodperspektiv

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.

Betygskriterier*

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy