Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Jag är – självporträtt

Syfte

Att uttrycka den ”jag är” med olika tekniker, mönster, färger och ord.

Läraren reflekterar

Eleverna var så otroligt duktiga, tycker jag. De gick in för uppgiften och la ned mycket tid och möda på att åstadkomma fina bilder! 

Metod

FÖRBEREDELSER: Jag började med att fotografera alla eleverna, därefter redigerade jag bilderna i PhotoScape så att kontrasterna framträder tydligt.

STEG 1:
Eleverna fick sina bilder och startade sitt arbete. De började med att göra bakgrunden till sin bild genom att välja vilken ”roller” och vilken färg de skulle använda.

Jag är - Bakgrund till självporträtt

STEG 2: Nästa steg var att sätta upp sitt foto på ett fönster och lägga ett papper över så att de kunde rita av konturerna på sitt ansikte.

Jag är - Kalkera sitt eget ansikte

STEG 3: De la fotot på sig själv jämte sitt papper för att kunna jobba mer med bilden av sitt ansikte. Jag visade hur man använder stomp för att skugga in linjer och markera visa delar av ansiktet. Till håret och ansiktsfärger som är lite mörkare använde eleverna ett kladdpapper där de ritade en massa blyerts för att sedan använda fingret för att ”måla-mörka ner”.

Jag är - Självporträtt detaljer i ansiktet

STEG 4: Eleverna monterade ansiktet på bakgrunden och letade ord i tidningar som förknippas med vem ”jag är”.

Jag är - Elevexempel på självporträtt

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
F
örmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
Återanvändning och bearbetning av bilder, till exempel i kollage och bildmontage.
Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.
Verktyg och material för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med rörlig bild och digital bildbehandling.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy