Årskurs 4-6

Bild

Jag är – självporträtt

Syfte

Att uttrycka den ”jag är” med olika tekniker, mönster, färger och ord.

Läraren reflekterar

Eleverna var så otroligt duktiga, tycker jag. De gick in för uppgiften och la ned mycket tid och möda på att åstadkomma fina bilder! 

Metod

FÖRBEREDELSER: Jag började med att fotografera alla eleverna, därefter redigerade jag bilderna i PhotoScape så att kontrasterna framträder tydligt.

STEG 1:
Eleverna fick sina bilder och startade sitt arbete. De började med att göra bakgrunden till sin bild genom att välja vilken ”roller” och vilken färg de skulle använda.

Jag är - Bakgrund till självporträtt

STEG 2: Nästa steg var att sätta upp sitt foto på ett fönster och lägga ett papper över så att de kunde rita av konturerna på sitt ansikte.

Jag är - Kalkera sitt eget ansikte

STEG 3: De la fotot på sig själv jämte sitt papper för att kunna jobba mer med bilden av sitt ansikte. Jag visade hur man använder stomp för att skugga in linjer och markera visa delar av ansiktet. Till håret och ansiktsfärger som är lite mörkare använde eleverna ett kladdpapper där de ritade en massa blyerts för att sedan använda fingret för att ”måla-mörka ner”.

Jag är - Självporträtt detaljer i ansiktet

STEG 4: Eleverna monterade ansiktet på bakgrunden och letade ord i tidningar som förknippas med vem ”jag är”.

Jag är - Elevexempel på självporträtt

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 6)

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Central innehåll

Bildframställning:

  • Framställning av bilder
  • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete
  • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage

Redskap för bildframställning:

  • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete
  • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker tredimensionellt arbete och hur dessa benämns
  • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten

Kunskapskrav

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Kommentarer

  • Dilkhwaz skriver:

    Jag har undervisat dina lektion med min elever och det har gått jättebra! Det var spännande att jobba med självporträtt.


Läs vår personuppgiftspolicy