Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Intertextualitet – Är Håkan Hellström en tjuv?

Syfte

Eleverna får lära sig vad litteraturbegreppet intertextualitet innebär och med detta som utgångspunkt funderar, diskuterar och lär eleverna sig hur musiker, författare och konstnärer inspireras av och härmar varandra.

Läraren reflekterar

Så fort Bob Dylan tilldelades priset startade diskussionen om en poplåt (läs: tonsatt poesi) verkligen kan vara stor litteratur som ska belönas med denna ära. Vi ska inte fördjupa oss i denna fråga just nu, men oavsett om vi kallar Dylan för rockartist, visdiktare, poet eller författare kan vi aldrig bortse från hans enorma påverkan på populärkulturen. Denna uppgift handlar om hur Dylan har påverkat Håkan Hellström.

Bakgrund om intertextualitet

I skolan använder vi ofta vad vi kallar för mönstertexter eller elevexempel för att lära oss hur en viss typ av text ska skrivas. Innan vi ska skriva egna debattinlägg eller insändare exempelvis läser och diskuterar vi olika exempel på argumenterade texter som vi kan härma och lära oss av. Lite slarvigt kan man säga att många musiker, poeter och författare gör på samma sätt. Det finns ett samband mellan många olika texter, konstverk och sånger. Man kan säga att texter genom historien går i dialog och pratar med varandra på så sätt att kända textskapare inspirerar andra berättare. Det kallas med ett fint begrepp för intertextualitet. Nationalencyklopedin beskriver intertextualitet som att ”ingen text står isolerad utan alla texter ingår i ett nät av relationer till varandra”. Många texter hör således ihop och textskapare härmar eller inspireras av varandra.

Exempel inom musiken

Lyssnar du på hiphop? För här kan vi hitta exempel på hur skapandet bygger vidare på tidigare verk. Inom hiphop “lånar” dj:s och musikproducenter ofta av varandra och samplar delar av äldre låtar. Mycket modern hiphop bygger på gammal soul, disco och jazz. Remix är en annan variant där man bearbetar och gör sin egen version av en redan inspelad låt.  Covers är ytterligare ett sätt där man kan förhålla sig mer eller mindre likt originalet. Tänk till exempel på hur Miriam Bryant tolkat Niklas Strömstedt och Evert Taube i TV-programmet Så mycket bättre.

När slutar då inspirationen i stöld och plagiat? Jo, det kan man fråga sig. Det finns många kända rappare och producenter som har blivit stämda för att ha samplat kända jazzlåtar exempelvis.

Introduktion till uppgiften

Bob Dylan är en av Håkan Hellströms stora idoler och detta innebär att Håkans texter har flera samband med nobelpristagarens. Det visar sig bland annat i titeln ”Uppsnärjd i det blå” som är en direkt översättning av Bob Dylans ”Tangled up in Blue”. Låten ”Den fulaste flickan i världen” är en titel som lånats från ”The Ugliest Girl in the world” av Dylan.

Just nu ska vi inte undersöka lån av titlar utan den inledande uppgiften handlar om att titta på en av de första riktigt kända musikvideorna, och den är signerad Bob Dylan. Håkan Hellström gör en direkt passning i sin video till “Kom igen Lena” från 2002 till Dylans video av låten “Subterranean Homesick Blues” från 1965. Dylans video har blivit ikonisk på det sätt som han använder så kallade cue cards, talkort, och det har Håkan härmat sedan härmat i sin video.

Tillvägagångssätt/uppgift/intruktioner

Först ska ni titta på de två musikvideorna Subterranean Homesick Blues och Kom igen LenaSedan ska ni läsa på Wikipedia om hur ”Town called Malice” av The Jam, ”American girl” av Tom Petty, ”Come on Eileen” av Dexys Midnight Runners och ”Visa till Veronica” av Cornelis Vreeswijk” är intertexter till Håkans låt. Läs här!

Efter att ni tittat på låtarna och läst om “Kom igen Lena” ska ni svara på diskussionsfrågorna nedan. Uppgifterna går att genomföra enskilt, parvis eller i helklass, likaså muntligt och/eller skriftligt.

Diskussionsfrågor

  1. Blir musikvideon bättre med hjälp av talkort tycker du? Motivera.
  2. Att Håkan härmar Dylans musikvideo – är det en hyllning eller en stöld? Resonera.
  3. Är Håkan Hellström en texttjuv? Har han skrivit ”Kom igen Lena” eller är det bara ett plagiat? Resonera.
  4. Känner ni till några andra låtar/texter som inspirerats av andra texter?
  5. Går det att skriva en helt ny poplåt eller är alla moderna texter bara intertexter av tidigare texter? Resonera.

Att gå vidare – elevuppgift

Välj en text som du har skrivit i svenskan under terminen. Fundera sedan på hur du kan förstärka denna text med ord, ljud och bild. Passar det att läsa in texten och skapa ett filmklipp där du använder dig av talkort på samma sätt som Bob Dylan och Håkan Hellström? Testa!

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Betygskriterier

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy