Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Inleda meningar med variation

Syfte

Göra eleverna medvetna om hur de inleder sina meningar och att det går att variera detta med ganska enkla medel.

Läraren reflekterar

Det är förstås bra att använda tipset i samband med en aktuell text eleverna skriver. De här enkla övningarna kan fungera som inledande exempel. Därefter kan eleverna uppmanas att läsa igenom den egna texten och observera hur meningarna inleds. Det brukar bli en aha-upplevelse. Att granska hur meningar inleds kan också vara en stående punkt i en lista eleverna ska gå igenom innan texter lämnas in.

Metod

En bra text börjar inte varje mening på samma sätt. Det finns ofta olika delar man kan välja. Man kan skriva:

    1. Jag hade ont i huvudet eftersom jag slagit i dörrkarmen när jag gick in. eller…
    2. Eftersom jag hade slagit i huvudet i dörrkarmen när jag gick in hade jag ont i huvudet.

Försök nu att hitta minst två alternativa sätt att skriva var och en av meningarna nedan:

  • Jag hade, utan att veta om att det skulle spöregna, gjort upp med några vänner om en utflykt följande dag.
  • Hon var alldeles genomvåt och skakade av köld när hon kom hem.
  • Hubert kunde se hur bygget tog form, när han åkte hem från arbetet på fabriken, eftersom bussen gjorde en kort paus just där.
  • Den gamla damen knäppte kappan ända upp i halsen, eftersom det blåste allt mer från sjön ju senare på kvällen det blev.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Central innehåll*

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser. (åk 6)

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter. (åk 9)

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy