Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Influencer – Källkritiska tips till mina följare

Syfte

Efter att ha ägnat lektionstid åt att läsa, lyssna, prata och skriva om influencers och deras gärning på gott och ont får eleverna nu i uppgift att agera influencers själva. Dessutom ska innehåll och språk anpassas så att det passar för en yngre målgrupp.

Läraren reflekterar

När ett innehåll ska anpassas till en tänkt målgrupp, i det här fallet en yngre sådan, gäller att ta barnens frågor och funderingar på allvar. Enstaka ord som man misstänker kan vara okända för barnen förklarar man på ett smidigt sätt. I programmet jag visade som förebild, som handlade om kriget i Ukraina, förklarades orden ”sanktioner” och ”civila”.

Metod och upplägg

Vid lektionens början tittade vi först på ett kort program av Lilla Aktuellt. Jag tänkte vi behövde påminna oss själva om deras tilltal: att inte vara barnsliga utan förklara vad som faktiskt händer ute i världen.

Uppgiften är öppen och jag angav inte hur långt elevernas program, inslag, inlägg eller blogginlägg skulle vara. Till ett par av grupperna sade jag att de ju kan göra tre inlägg på Tiktok ifall de vill, ett om varje område (varje inlägg kan vara max tre minuter). De flesta jobbade i grupper om 2-3 personer, några enstaka bad att få jobba själva.

Uppgiften – Källkritiska tips till mina följare

Ni är influencers eller mikroinfluencers (med färre men mera ”nischade” följare) och tänker ta ert ansvar som Lilla Aktuellt gör. Dem ni främst tänker rikta er mot i detta program är 12 år eller yngre. Vad har ni för tips åt era följare vad gäller källkritik? Vad ska era följare tänka på när det gäller till exempel:

  • produkter (vad är sant/falskt, reklam som görs öppet, finns det smygreklam)?
  • nyheter (vilka nyheter som är sanna/falska, orsakar rädsla, framkallar andra känslor, hur man ska hantera känslorna)?
  • normer (vi möter uppfattningar om vad som är ”normalt”, hur ”ska” man vara för att passa in)?

Detta är stora frågor, men det är frågor som är enormt viktiga. Vad kommer att vara ert bidrag till att era följare kan navigera i cyberrymden med själen i någorlunda behåll? Vilka konkreta tips och exempel kommer ni att lyfta fram?

Ni får välja vilken kanal ni vill – podcast, Youtube, Tiktok eller blogg? Ni bestämmer.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Betygskriterier

Eleven söker och väljer med god säkerhet information från olika källor och presenterar informationen på ett väl fungerande sätt, med egna formuleringar, ämnesrelaterat språk samt citat och källhänvisningar. Eleven för väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy