Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Idéer till det fria skrivandet

Syfte

Att uppmuntra och inspirera elevernas fria skrivande! 24 skrividéer i PDF längst ned!

Läraren reflekterar

Ibland läser, tänker och skriver samlat, men ibland får eleverna skriva helt fritt. Då kan det vara bra att få idéer och inspiration.

Clara Höglund med skrivuppgifter för årskurs 1-3
Clara Höglund skrividéer för årskurs 1-3

Metod

Kopiera upp de olika skrividéerna (24 stycken i PDF längst ned). Välj en och introducera hur de kan användas. Läs inledningen. Låt eleverna parvis komma med förslag på hur berättelsen kan fortsätta. Eleverna kan fundera på:

  • Inledning: Vem eller vilka handlar det om? Var utspelar sig början? Vad är det som har hänt?
  • Fördjupning: Hur kan vi lära känna huvudpersonen/erna mer? Vad gillar de att göra? Vad gör de på dagarna?
  • Ett problem som uppstår
  • Problemet förvärras
  • En lösning
  • Ett slut

Samla några av elevernas förslag på tavlan under några rubriker, till exempel: inledning, problem, stegring, lösning, slut (välj antal och svårighetsgrad utifrån din elevgrupp). Eleverna får sedan skriva en fortsättning på berättelsen, antingen den de kom på eller med stöd av klasskompisarnas idéer! Nästa gång kan de välja fritt bland alla skrividéer.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy