Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Hundra ord på fem minuter

Syfte

Att associera fritt om en text, bild eller film. Kategorisera ord, sammanfatta och skapa mening. Att förstå hur delar och helhet kan förhålla sig till varandra och samtidigt hänga ihop.

Läraren reflekterar

Ibland är det enkla gott nog. Att associera är ofta roligt och kreativt. Att leka med ord och språket är viktigt för upptäcka nyanser och att lära sig hur ord kan användas i många olika sammanhang. Upplägget består också av en liten utmaning: Kan vi samla 100 ord tillsammans på bara fem minuter? En tävling utan att vara en tävling. Funkar! Testa själva!

Metod

Vi läser en text, samtalar om en bild eller ser en film. Eleverna får därefter tänka på vilka ord som de får upp i huvudet efter läsningen, samtalet eller filmen. De får associera fritt. Orden kan de skriva ned på ett papper (då får läraren samla elevernas ord på tavlan) eller i en gemensam Answergarden. Utmana eleverna genom att säga: Kan vi tillsammans samla 100 ord på fem minuter?

Exempel: Vad är kärlek?

Nästa steg är att eleverna får kategorisera orden helt fritt genom att fundera på hur vissa ord hör ihop. Bara eleverna kan motivera sin sortering finns det inga rätt eller fel.

Läraren kan bestämma hur orden ska kategoriseras, till exempel i ordklasser (substantiv, verb och adjektiv), i alfabetisk ordning eller i korta ord (3 bokstäver), mittemellan (4-6 bokstäver) och långa ord (7 bokstäver och fler).

De kategoriserade orden kan nu användas på många olika sätt. Skapa meningar med ett ord ur varje kategori. Sammanfatta genom att använda tre ord ur varje kategori. Skriv en påhittad historia med stöd av orden. Skriv en dikt med strukturen:

  • rad 1: två ord ur första kategorin
  • rad 2: tre ord ur andra
  • rad 3: fyra ord ur tredje
  • rad 4: ett ur ord fjärde
  • eller hitta på ett annat mönster!

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Betygskriterier*

Eleven för utifrån givna exempel enkla resonemang om några aspekter av språk och språkbruk i Sverige och Norden.

* årskurs 4-6

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy